EN

beacon {főnév}

volume_up
1. általános
...will tell me if the problem is the beacon or just our equipment.
...majd meglátjuk, hogy a felszerelésünkkel vagy az "irányfény"-nyel van probléma.
Az "irányfény" még mindig mozgásban van.
Egy "Alfa-Proton irányfény".
Granted that they could find me as soon as it got dark; I'd stand out like a beacon on a heat sensor.
Úgy gondolják, hogy megtalálnak, amint besötétedik; a hőérzékelőkön olyan feltűnő leszek, mint egy világítótorony.
And until he knew whether or not she was dead, he couldn't burn the house down, making a beacon that would bring help on the run.
És amíg ki nem deríti, hogy Annie valóban meghalt-e, nem gyújthatja fel a házat, hogy az legyen a világítótorony, amely a segítséget hívja.
2. tengerészet
Out of the air before it stepped a tall, slender female form, as bright as a beacon.
Egy magas, karcsú nő bontakozott ki előtte a levegőben, fényesen, mint egy jelzőtűz.
He climbed past slabs of granite, the last rays of sunset glinting through the pass, a beacon through the dusk.
Gránittömbök mellett haladt, a lemenő nap utolsó sugarai beragyogták az átjárót, mint jelzőtűz a ködben.
The shrine he'd kept at the Mission, which had been a beacon at the start, had become a memorial.
A kegyhely, melyet a missziónál alkotott, kezdetben jelzőtűz volt, csak később vált emlékhellyé.
beacon
volume_up
jel {fn} (hajóknak)
It was one of the little wazoon that pointed out to her that this particular beacon emanated from the waterworld itself.
Aztán az egyik kis wazun kimutatta, hogy ez a bizonyos jel magáról a vízi világról érkezett.
The ceiling was high, and the beacon whupp-whupp-whupped end over end quite vigorously, trailing sparks and flame, to bounce with a flare of fire that sank immediately down to a few fitful flames.
A jelzőfény magasra szállt, szikrákat és csóvát vetve a levegőbe, majd nagy csattanással ért földet, és majdnem teljesen kialudt.
beacon
beacon
volume_up
kiemelkedő domb {fn} (hajó navigálásához)
beacon
volume_up
kiemelkedő tereppont {fn} (hajó navigálásához)
beacon

Példamondatok a(z) "beacon" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishOut of the air before it stepped a tall, slender female form, as bright as a beacon.
Egy magas, karcsú nő bontakozott ki előtte a levegőben, fényesen, mint egy jelzőtűz.
English'Do you realize what a beacon you were through all those black years?'
- Tisztában van vele, micsoda fénysugár volt maga a sötétség hosszú évei alatt?
EnglishHere the EIB can function as a beacon for openness for other EU institutions.
Az EBB e téren példát mutathat a többi uniós intézménynek nyitottságból.
EnglishIt is a day overdue, and there are no communications, not even an emergency beacon.
A hajónak már tegnap jelentkeznie kellett volna, de ez eddig a pillanatig nem történt meg.
EnglishHowardhowardhowardhow— He sent the message out rhythmically, like a cliff-top beacon.
Monoton ritmust követve sugározta üzenetét, mint a sziklaszirt világítótornya.
English...will tell me if the problem is the beacon or just our equipment.
...majd meglátjuk, hogy a felszerelésünkkel vagy az "irányfény"-nyel van probléma.
EnglishGiven enough data, he could analyze and determine which must be the beacon giants.
Ezekből az adatokból deríti majd ki, hogy melyek a jelzőcsillagok.
EnglishGlancing back under his armpit, Floyt watched the first marker beacon disappear behind them.
Hóna alatt visszanézve Floyt követte szemével az első elmaradó jelzőbólyát.
EnglishNow more than ever, Europe must be a beacon of progress and welfare.
Európának -most jobban, mint valaha - a haladás és jólét irányjelzőjének kell lennie.
EnglishRemember, they only had a secondary beacon target on us, on our transponder.
Fogadok, hogy a seattle-i radar jobb, mint ez a szibériai radar.
EnglishWe left the small candle behind as if it would be a beacon for our return.
A kis gyertyát égve hagytuk, hogy legyen fárosz visszatérésünkhöz.
EnglishThere were pictures and statues of this supposed imaginary beacon for children to see.
1492 csak az az év volt, amikor a tengeri rablók elkezdték becsapni, kirabolni és megölni őket.
EnglishSir, you've gotta be very familiar with our systems to reactivate that beacon.
Uram, a bekapcsoláshoz nagyon ismerni kell a rendszerünket.
EnglishThe EU can and must act as a beacon for the liberalisation of world trade.
Az EU képes a világkereskedelem liberalizációjának élenjárójaként fellépni, és fel is kell lépnie.
EnglishDavin slapped at the emergency beacon, sending out a continuous squawk over the airwaves.
Davin a vészjelző gombjára csapott: folyamatos sivítás támadt.
English'You were a beacon, Mr. Campbell' said Jones passionately.
- Maga fénysugár volt az éjszakában, Mr. Campbell! - mondta Jones lelkesen.
EnglishAt that point, he would be carrying a magical beacon in his pack.
Attól az órától kezdve halálos mérget hordoz majd a zsákjában.
EnglishThe shrine he'd kept at the Mission, which had been a beacon at the start, had become a memorial.
A kegyhely, melyet a missziónál alkotott, kezdetben jelzőtűz volt, csak később vált emlékhellyé.
EnglishI can get the beacon before they set foot in the water.
Megszerezhetem az "irányfényt", mielőtt még betennék a lábukat a vízbe.
EnglishThe group waited atop the Imperial palace next to a dazzling signal beacon that stabbed up into the atmosphere.
A csoport a császári palota tetején tartózkodott, ahol a levegő már elég ritka volt.

Szinonimák (angolul) a(z) beacon szóra:

beacon