angol-magyar fordítás erre a szóra: to be wrecked

EN

"to be wrecked" magyar fordítás

EN

to be wrecked {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be wrecked" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIf it isn't, then Arthur's whole life will be wrecked, and I won't have that happen.
Ha nem sikerül, Arthur élete tönkremegy, és én nem akarom, hogy ez megtörténjék!
EnglishIn the town below Tommy-Ray slowed his car to get a look at the wrecked limo.
A városban Tommy-Ray lelassította autóját, hogy megnézze az összeroncsolódott limót.
EnglishThe license plates had been stolen from a wrecked truck at a scrap yard near Durham.
A rendszámtáblát egy Druham környéki roncstelepen álló kamionról lopták le.
EnglishFor a moment he couldn't place it, then it came: the woman who had wrecked them.
Egy pillanatig nem tudta, hova tegye, azután beugrott: az asszony, aki miatt felborultak.
EnglishTheir boots crunched on the ice-crusted snow as they walked to the wrecked ship.
Csizmájuk talpa csikorgott a vastag havon, amint a roncs felé mentek.
EnglishA few of them went into pits and at such speeds were horribly wrecked.
Néhányuk beleesett a gödreinkbe, és a nagy sebesség miatt használhatatlanná vált.
EnglishThe shallow valley was studded with wrecked tanks, six Russian and four German.
A sekély völgyben kilőtt tankok füstölögtek: hat orosz és négy német.
EnglishAlmost 30 years of armed conflict have wrecked Afghanistan's judicial system.
A csaknem 30 éve tartó fegyveres konfliktus lerombolta Afganisztán igazságügyi rendszerét.
EnglishHe would never be old, never worn out and wrecked like his mother.
Kham sosem lenne öreg, sosem menne tönkre, és nem rokkanna meg, mint az édesanyja.
EnglishAs the other Jawas scrambled over the wrecked sand-crawler, Het Nkik knew what he had to do.
A javák belemásztak a roncsok közé, és Het Nkik már tudta, mit kell tennie.
EnglishThe image of the wrecked ship's scooped-out hull seemed fixed in his brain.
A kibelezett hajóroncs képe valósággal beégette magát az agyába.
EnglishPerhaps the demons had wrecked the place when they took Nicki.
Lehet, hogy a démonok verték szét a berendezést, amikor elragadták Nickit?
EnglishMy feeling was that chemicals had wrecked her brains, and that she wasn't Celia Hoover anymore.
Az volt a benyomásom, a vegyszerek tönkretették az agyát, s hogy ő már nem is Celia Hoover.
EnglishGurgeh stood for a moment, holding the bits of wrecked machine.
Gurgeh még álldogált egy kicsit, kezében a szétrobbant gép darabjaival.
EnglishThe sunlight was slanting now into the palms by the wrecked shelter.
A romba dőlt kunyhó mellett a nap ferdén tűzött a zöld pálmafákra.
EnglishIt won't do you any good nowthat you've wrecked your hands, but a couple of days and you'll be fine.
Nem szólok bele, ha szét akarod roncsolni a kezed, de egy pár nap múlva jobban leszel.
EnglishBut it was only a word from his wrecked memory, thrown clear for a moment when he came inside her.
De csupán ez az egyetlen szó került ki emlékezetének roncsai alól, éppen, amint élvezett.
EnglishNineteen-hundred and Twenty-nine wrecked the American economy.
Ezerkilencszáz Huszonkilenc futtatta zátonyra Amerika gazdasági életét.
EnglishMy own mother wrecked her brains with chemicals, which were supposed to make her sleep.
Az én anyám tönkretette az agyát a vegyszerekkel, amelyeknek az lett volna a dolguk, hogy elaltassák.
EnglishI could feel the detonations through the ground, transmitted by the body of the wrecked machine.
Fojtott robbanásoktól remegett a föld, a rengések meg-meg-rázták a romboló élettelen testét.

Hasonló fordítások a(z) "to be wrecked" szóra magyarul

wrecked melléknév
be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!