angol-magyar fordítás erre a szóra: to be wounded

EN

"to be wounded" magyar fordítás

EN

to be wounded {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be wounded" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd Mekare, the mute one, who could not answer, roared like a wounded beast.
Mekare pedig, a néma, aki nem felelhetett, üvöltött, akár a megsebzett vadállat.
EnglishHe stood silent, twisting his wounded fingers, waiting for the unicorn to speak.
Némán állt, megsebzett ujjait összefonva, várva, hogy az egyszarvú szóljon.
EnglishScully raced over to the wounded boy, dropped to knees, and cradled Jody's head.
Scully a sérült fiúhoz rohant, térdre vetette magát, és az ölébe húzta a szőke fejet.
EnglishIn the next bed to me there was an Assault Guard, wounded over the left eye.
A mellettem lévő ágyon egy rohamgárdista feküdt, aki a bal szemén sebesült meg.
EnglishIf they cared whether their colleagues were wounded or dead, they never gave a sign.
Ha érdekelte is őket, hogy a kollégáikkal mi történt, ennek semmi jelét sem adták.
EnglishHe tried to make his hands into fists, and his left responded with a wounded bellow.
Megpróbálta ökölbe szorítani a kezét, és a bal karja üvöltő fájdalommal válaszolt.
EnglishPaul made a wounded, baffled noise, lowered his hand, and then leaned back, panting.
Paul sebzetten, tehetetlenül nyöszörgött, leengedte kezét, majd lihegve hátradőlt.
EnglishHer hands ran quickly over the wounded man's body, searching for ways to help.
Keze gyorsan végigfutott a sebesült teste fölött, a módot kereste, hogyan segíthetne.
EnglishThe bomb had, in fact, wounded several people round about me without touching myself.
A gránát sokakat megsebesített körülöttem, de engem egyetlen szilánk sem ért.
EnglishThere are hundreds of dead whose passing we regret, and many more wounded besides.
Több százan életüket vesztették, akiket sajnálunk, és sokan megsebesültek.
EnglishMael will never allow himself to be wounded as he was on that long ago night.
Sose hagyja, hogy még egyszer megsebesítsék úgy, mint azon a régi éjszakán.
EnglishIt was an awkward job getting the wounded down the narrow, crowded trench.
Kínos munka volt végigcipelni a sebesülteket a szűk és túlzsúfolt lövészárkon.
EnglishChrist on Calvary looked down at her with his wounded, suffering, reproachful eyes.
Fájdalmas, sebesült, szemrehányó tekintettel nézett le rá Krisztus a Kálvária-dombról.
EnglishI mentioned earlier that Douglas Thompson was wounded about the beginning of April.
Korábban már említettem, hogy Douglas Thompson április elején megsebesült.
EnglishHe let the gentle spectacle of light and leafshade heal his wounded vanity.
Hagyta, hogy a fény és árnyék látványa begyógyítsa a hiúságán esett sebeket.
EnglishThen Serafina Pekkala turned to Will himself, and took his wounded hand in both of hers.
Azután Serafina Pekkala Willhez fordult, és két kezébe fogta a fiú sebesült kezét.
EnglishFor the first time, it registered that both Jak and Riven were wounded.
Cale csak most vette észre, hogy mind Jak, mind Riven több helyen is megsérült.
EnglishThe dead and wounded, friends and foe alike were disregarded by the beaked helms.
A halottak és a sérültek, akár barát, akár ellenség, nem érdekelték a csőrös sisakosokat.
EnglishHe slipped and fell in the wet grass, taking some of the fall on his wounded shoulder.
Megbotlott, többször is elcsúszott a nedves füvön, nem egyszer sérült vállára esett.
EnglishYesterday, three Czech servicemen were wounded in a rocket attack in Afghanistan.
Tegnap három cseh katona megsebesült egy afganisztáni rakétatámadásban.

Hasonló fordítások a(z) "to be wounded" szóra magyarul

be quick!
be careful!
badly wounded melléknév
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
to fall mortally wounded ige
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian