angol-magyar fordítás erre a szóra: to be with child

EN

"to be with child" magyar fordítás

EN

to be with child {ige}

volume_up
Six weeks after the vacation in Yalta I realized I was carrying his child.
- Hat héttel a jaltai nyaralás után észrevettem, hogy állapotos vagyok.
I told them that child was sick, and she was pregnant and she needed loving care.
Megmondtam nekik, hogy a gyerek beteg és állapotos, szeretetre és gondoskodásra van szüksége.
The like of a tradesman in East Smithfield, whose wife was big with child of her first child, and fell in labour, having the plague upon her.
Hallottam továbbá egy East Smithfield-i kézműves feleségéről, aki első gyermekével volt állapotos, de mire erőt vettek rajta a szülési fájdalmak, már a pestis jeleit hordta magán.
Not once, since that time, have I been pregnant -can he not even give me a child?
Azóta egyetlenegyszer sem voltam terhes - hát képtelen gyermeket adni nekem?
I might be pregnant or I might not be, but if I was, it was Johnny's child.
Akár terhes vagyok, akár nem, ez Johnny gyereke.
Not only that, she was pregnant, carrying his child.
Azonkívül megtudta azt is, hogy a nő terhes az ő gyerekét viseli.

Példamondatok a(z) "to be with child" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was a perfectly ordinary room, but the bed looked too smalllike a child's bed.
Pedig nem volt annak a szobának hibája, legfeljebb az ágyát méretezték gyerekre.
EnglishEvery effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.
Minden erőfeszítést meg kell tenni a gyermekek családhoz való jogának védelmében.
EnglishThe Union adopted new guidelines on the rights of the child on 10 December 2007.
2007. december 10-én az Unió új iránymutatást fogadott el a gyermekek jogairól.
EnglishYou see how indeed the child is father to the man, and mother to the woman also.
Láthatod, hogy csakugyan a gyermekből lesz a felnőtt: a férfi is, meg a nő is.
EnglishMost schools in America spend less than 7,500 dollars a year teaching a child.
Amerikában a legtöbb iskola évente kevesebb mint 7500 dollárt költ egy gyerekre.
EnglishHe told me that there had been two deaths; the mother and child both had died.
Elmondta, hogy két haláleset történt; az anya és gyermeke, mindketten meghaltak.
EnglishRuled by the Queen, who must be slain again and again by every child she bears.
Tollas Boszorka a Kezdetek rettegésétől indult el, de szavaiban nem volt félelem.
EnglishCharlene leaves to check on the child who's begun squalling again from the back.
Charlene elmegy, hogy megnézze az egyik gyereket, aki megint elkezdett nyivákolni.
EnglishAnd he'd felt himself crying, so weakened by fear and hunger, reduced to a child.
Elsírta magát, akár egy kisgyerek, annyira legyengítette a félelem és az éhség.
English'Remember what I used to tell you when I tucked you in bed when you were a child?
- Emlékszel, mit szoktam mondani neked lefekvés előtt, amikor még kislány voltál?
English...vehemently denied the alleged link to a child pornography publishing circuit.
...indulatosan cáfolta az állítólagos kapcsolatot a gyermekpornó kiadó hálózattal.
EnglishNinety per cent of the harvest is picked by hand, most of it using child labour.
A termés kilencven százalékát kézzel szedik, többségében gyermekmunkát alkalmazva.
EnglishAnd she brought forth a man child, who was to rule all nations with an iron rod.
Fiút szült, fiúgyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza mind a nemzeteket.
EnglishShe also said she'd never encountered a two-year-old child who was so bright.
Azt is mondta, hogy még sose látott kétéves gyereket, aki ilyen okos lett volna.
EnglishWhy, then, it was child to the God as he had come to them then in the hazel grove.
De hiszen akkor az Isten gyermeke, aki meglátogatta akkor őket a mogyoróligetben.
EnglishBut what truths lay ahead behind this door, about the child woman in the casket?
De milyen igazságok bujkálnak az ajtó mögött, a koporsóban fekvő gyermekasszonyról?
EnglishThe child here is eleven years old and deserves the assistance of his mother.
A gyermek tizenegy éves, és természetesen szüksége van az édesanyja segítségére.
EnglishThis thin white child could not be the animal she'd rescued from beneath the tree.
Ez a sovány, fehér bőrű gyerek nem lehet az az állat, akit kimentett a fa alól.
EnglishI first saw him when I was a child, and he has been twice or thrice since then.'
Gyerekkoromban láttam először őket, s azóta ha kétszer-háromszor voltak a kezemben.
English'The darling child may find the maestro's music still beyond her,' the drone said.
A bbájos gyermek elméje nem érett a mester zenéjére sietett leszögezni a drón.

Hasonló fordítások a(z) "to be with child" szóra magyarul

child főnév
Hungarian
with prepozíció
to be quick with child ige
to be big with child ige
Hungarian
to get a woman with child ige
Hungarian