angol-magyar fordítás erre a szóra: to be winded

EN

"to be winded" magyar fordítás

EN

to be winded {ige}

volume_up
His attacker stopped kicking, apparently more from being winded than from any desire to offer mercy.
Támadója abbahagyta a rugdosást, de inkább csak azért, mert kifulladt, nem pedig könyörületességből.
Először is kifulladt.

Példamondatok a(z) "to be winded" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'I have the feeling this is all just a long-winded way of telling me not to worry.'
Éppolyan egyértelm volt, hogy bomba van nála, mintha a feje tetején egyensúlyozta volna.
EnglishIt took fifteen minutes, which left his quarter horse winded and the rider shaken.
Negyed órába tellett, ötszázas lova alaposan kifáradt, lovasa remegett.
EnglishShe felt winded, as if Lord Asriel had thrown her hard in wrestling.
Mrs. Coulter szédült, mintha Lord Asriel egy fogással két vállra fektette volna.
EnglishI shall do my best now to straighten the matter out at this point, without being too long-winded.
Én most mindent el fogok követni, hogy megmagyarázzam ezeket a kapcsolatokat.
EnglishLike much EU legislation, it is a long-winded title for a real issue.
Sok más uniós szabályozáshoz hasonlóan ez is egy valódi kérdésre vonatkozó, hosszú lélegzetű cím.
EnglishI want them to be too winded to turn around and come back.'
Azt akarom, hogy kifáradjanak, és ne legyen kedvük egyhamar visszajönni.
EnglishHe'd simply launch into a long-winded rebuttal that wouldn't take the discussion anywhere.
Nem akart egy újabb, sehova sem vezető szónoklatot hallani.
EnglishThis resolution before us today seems to me to be rather more long-winded and ambiguous than previous ones.
Az előttünk fekvő állásfoglalás bőbeszédűbbnek és kétértelműbbnek tűnik, mint a korábbiak.
EnglishEvidently, the President gained control of the conversation and launched into a long-winded sermon of some sort.
Az elnök közben ura lett a helyzetnek és hosszadalmas szónoklatba kezdett.
EnglishHis attacker stopped kicking, apparently more from being winded than from any desire to offer mercy.
Támadója abbahagyta a rugdosást, de inkább csak azért, mert kifulladt, nem pedig könyörületességből.
EnglishHe fell heavily to the ground, winded, the staff beneath him.
Nagy zuhanással, kifulladva a földre esett, a bot alatta.
EnglishAlacrity, winded, spared a few curses for the tycoon.
Alacrity az ülésben kitekeredve szórta átkait a mágnásra.
EnglishHe got to his feet badly winded but intact, and ran down the moonlit garden to the back gate.
Felállt, lába csúnyán kicsavarodott, de nagyobb baja nem esett Lefutott a holdfényes kerten keresztül a hátsó kapuhoz.
EnglishSir Brian got it headed the way he desired, winded his war-horn, and galloped back to shelter as the wagon plunged into a hole.
Sir Brian diadalmasan kürtjébe fújt, és embereivel visszavágtatott a fedezékek mögé.
EnglishYou are winded, Trull, Binadas observed, and I see distress once
Kifulladtál, Trull állapította meg Binadasz.
EnglishThe shot hit the still winded male lying behind him.
A lövés a még mindig mögötte fekvő férfit találta el.
EnglishThere are few things in life worse than a long-winded lawyer.
Nincs rosszabb, mint egy szószátyár ügyvéd.
EnglishMany points are worded in a long-winded way or duplicated.
Sok pontjában terjengős, és ismétli önmagát.
EnglishHang it, why had the sociotech translated this long-winded Brother Parvus at all, unless some significant data were included?
Miért is fordította le egyáltalán a szociotechnikus ennek a szószátyár Parvus testvérnek a krónikáját?
EnglishThey each thudded to the ground, winded.

Hasonló fordítások a(z) "to be winded" szóra magyarul

winded melléknév
Hungarian
be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian