angol-magyar fordítás erre a szóra: to be widely used

EN

"to be widely used" magyar fordítás

EN

to be widely used {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be widely used" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe most widely-used word in the House this morning was 'simplification'.
A Tisztelt Házban ma délelőtt az "egyszerűsítés” szó hangzott el a leggyakrabban.
EnglishIn 10 years, the euro has established itself as the second most widely used currency in the world.
10 év alatt a világ második legszélesebb körben használt valutája lett.
EnglishThis is the system most widely used among such systems available to the developed countries.
Az ehhez hasonló rendszerek közül ez a legszélesebb körben használt rendszer a fejlett országokban.
EnglishGross domestic product is a widely used index for measuring social development and economic progress.
A bruttó hazai termék mutatóját széles körben használják a társadalmi és a gazdasági fejlődés mérésére.
EnglishThe new procedure is widely used by Member States.
A tagállamok széles körben alkalmazzák az új eljárást.
EnglishUltrasound generates more biopsies that are unnecessary relative to other technologies, so it's not widely used.
Az ultrahang miatt több szükségtelen biopsziát kell végezni, mint a többi technológiánál, ezért nem elterjedt.
English. - (PL) Statistics are widely used, not just by companies or institutions involved in the economy.
írásban. - (PL) A statisztikákat széles körben használják a cégek és a gazdaságban szerepet játszó intézmények is.
EnglishTGA: the TarGA image file format is one of the most widely used bitmap file formats for storage of 24 and 32 bits truecolor images.
TGA: a TarGA egy széles körben elterjedt képformátum, ami 24 vagy 32 bites képeket képes tárolni.
EnglishEnsign paper - the most widely used make.
Irodai papír, majdnem mindenütt ilyet használnak.
EnglishKanks were more prized for the thick, green honey they excreted, which was nourishing and widely used as sweetener in food and drink.
A kankokat sokkal inkább sűrű, zöld mézükért értékelték, amit széles körben használtak ételek és italok édesítésére.
EnglishIt can be improved, and it can be more widely used to show the public how it is used in a better way, probably.
Továbbfejleszthető, és szélesebb körben alkalmazható, hogy megmutassuk a nyilvánosságnak, hogyan lehet azt valószínűleg jobban kihasználni.
EnglishThese are already widely used by certain European Internet service providers, and I believe that others can also become partners in this effort.
Egyes európai internet szolgáltatók esetében ez már elterjedt, és úgy gondolom, hogy ebben mások is partnerek lehetnek.
EnglishSymbols such as the EU flag, the anthem and the motto are already widely used at official events and within all Member States.
Az olyan jelképeket, mint az uniós zászló, a himnusz és a jelmondat már széles körben alkalmazzák hivatalos eseményeken és minden tagállamban.
Englishto be widely used
EnglishUnfortunately, despite being widely used, there is a growing awareness that the economic and social fabric in Europe has profoundly changed.
A széles körű alkalmazás ellenére sajnálatos módon egyre többen felismerik, hogy Európa gazdasági és társadalmi szövete gyökeresen átalakult.
EnglishThirdly, the compromise that has been reached will effectively put an end to overdraft facilities, which are standard practice in Germany and widely used elsewhere.
Az elért kompromisszum lényegében megszünteti a Németországban és máshol is gyakran alkalmazott számlahitel-szolgáltatásokat.
EnglishThe integrated planning approach adopted in recent years is relatively widely used in drawing up urban plans for larger cities in Europe.
Az elmúlt években elfogadott integrált tervezési megközelítést viszonylag széles körben alkalmazzák a nagyobb európai városok városi terveinek kidolgozásában.
EnglishThe Council has also put at the disposal of Member States a sophisticated teleconferencing system which has been widely used during consular crises.
A Tanács emellett a tagállamok rendelkezésére bocsátott egy fejlett távkonferencia-rendszert, amelyet konzuli válságok során széles körben alkalmaznak.
EnglishUnder these circumstances and because of its characteristics and efficiency, road transport is the most widely used system in the world of manufacturing.
Mindezeket figyelembe véve, valamint jellegzetességeinek és hatékonyságának köszönhetően a közúti szállítás a legszélesebb körben használt rendszer a gyártók világában.

Hasonló fordítások a(z) "to be widely used" szóra magyarul

used melléknév