angol-magyar fordítás erre a szóra: to be way-out

EN

"to be way-out" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to be way-out" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishYe found a way in... those bold feet of thine may serve to find a way out again.
Ahogy bejöttél, ugyanúgy ki is találsz -felelte nyugodt hangon Elminster.
EnglishAnnias could wriggle out of that rather easily - or simply buy his way out of it.'
Annias ezt játszi könnyedséggel hárítaná, vagy egyszerűen kivásárolná magát a bajból.
EnglishAnd he probably thinks that threatening your economy directly is a cheap way out.
Valószínűleg úgy véli, a japán gazdaság közvetlen fenyegetése olcsó kiút.
EnglishIt also asked him why he hadn't listened after it had told him it could see a way out.
Megkérdezte tőle, hogy miért nem hallgatta végig, miután azt mondta, van kiút.
EnglishProbably some KGB chap had just forgotten to flip the switch on the way out.
Lehet, hogy csak valaki elfelejtette lekapcsolni a villanyt, gondolta Small.
EnglishHoly smokes, buddy, he said out loud, what we doing way out here in space?
Szent Habakuk, cimborám mondta fennhangon , mit keresünk mi idekint az űrben?
EnglishWithout the creation of new jobs with rights, there can be no way out of this crisis.
Új, jogokkal járó munkahelyek teremtése nélkül nincs kiút ebből a válságból.
EnglishThomas Royde stood by the front door, almost as though he would bar the way out.
Thomas Royde úgy állt a főbejárati ajtóban, mint aki el akarja állni a kifelé vezető utat.
EnglishHe stuck his arm all the way out of the window and waved the SUV around him.
Varner kinyúlt karjával az ablakon, és intett a másiknak, hogy kerülje ki.
EnglishWil began, searching for a way out of the trap he felt closing about him.
De te mellette leszel és segítesz próbálta a szűkülő hurokból Wil kihúzni a nyakát.
EnglishMy wife as a child, said Rumfoord abruptly, and he led the way out of the room.
A feleségem gyerekkorában mondta kurtán Rumfoord, és megint előrement, kifelé a szobából.
EnglishAre you telling me that, with all your sociomathematical insight, you see no way out?
Komolyan mondja, hogy ön, a szociomatematikai ismeretek birtokosa sem látja a kiutat?
EnglishThere is no national way out of the crisis, unless some people have got the wrong century.
Nincs nemzeti szintű kiút a válságból, vagy egyesek nem ebben a században élnek.
EnglishAs for the poor woman herself - well, it was undoubtedly the best way out.
Ami pedig ezt a szegény asszonyt illeti, ez volt számára a legjobb megoldás.
EnglishShould I shoot you now or let you try to lie your way out of it again?''
Most lőjelek le azonnal, vagy inkább hagyjam, hogy megint kimagyarázd magadat?
EnglishProviding support to SMEs and entrepreneurs offers a way out of the financial crisis.
A kkv-k és a vállalkozók támogatása kiutat jelenthet a pénzügyi válságból.
EnglishThere is no question that this budget is a burden and not a way out of the crisis.
Kétség sem férhet ahhoz, hogy ez a költségvetés teher, nem pedig kivezető út a válságból.
EnglishBut I'd thought of something else, and now there just wasn't any way out of it.
De én éppen valami másra gondoltam, ami nem akart kimenni a fejemből.
EnglishIf there is no other way out of here then we must return to the shore and try elsewhere.
Ha nincsen másik kijárat, akkor vissza kell mennünk a partra, és máshol próbálkozni.
EnglishTell you what-- you give me the bracelet... and I'll show you the way out ot the labyrinth.
Megmondom mi legyen: te nekem adod a karkötőt, én pedig megmutatom a kijáratot.

Hasonló fordítások a(z) "to be way-out" szóra magyarul

out határozószó
Hungarian
way főnév