angol-magyar fordítás erre a szóra: to be up the river

EN

"to be up the river" magyar fordítás

EN

to be up the river {ige} [idióma]

volume_up
1. szleng
to be up the river

Példamondatok a(z) "to be up the river" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNow they are leaving their kingdom and sailing up the river, who knows what they will do?
Elhagyták a birodalmukat, felfelé hajóznak a folyón, ki tudja, mire készülnek?
EnglishMy true love lives up the river; a few more jumps and I'll be with her.
Babám a folyó parton lakik; pár ugrás, és vele leszek én is.
EnglishLydia Alexandrovna has a sister who came here and told her there is a boat carrying bears up the river.
Ligyija Alekszandrovna nővére hozta a hírt, hogy egy hajó medvéket szállít fölfelé a folyón.
EnglishWe had to drive up the river road until we came to open fields and leave the overseer there.
Fel kellett hajtanunk a folyó menti útra, amíg szabad mezőkre nem értünk, ahol otthagyhattuk a felügyelőt.
EnglishSounds that bend and stretch light, as a tidal inflow up a river is drawn apart at the moment of turning.
Ezzel a varázslattal képesek voltak kőerődöket építeni, melyek úgy suhannak az égen, akár a felhők.
English* And you came up the river this afternoon in a motor launch?
És ön ma délután a folyón jött fel ide motorcsónakon.
EnglishAnd the earth helped the woman: and the earth opened her mouth and swallowed up the river which the dragon cast out of his mouth.
De a föld segített az asszonyon: megnyílt a mélye, és elnyelte a sárkány szájából kiáradó folyót.
EnglishI came up the river to the quay here in my launch.
Motorcsónakkal jöttem fel a folyón a révig.
EnglishThen three days up the river to arrive here.
Aztán három nap felfelé a folyón, mire ideérnek.
EnglishIf you give way to me, the fighting has to stop, and you can buy fuel and go peacefully up the river.
Ha meghódolsz előttem, a harcnak véget kell vetni, vásárolhattok üzemanyagot, és békével folytathatjátok utatokat fel a folyón.
EnglishCome south with me, up the river into Africa.
Jöjjön velem délnek, fel a folyón, Afrikába.
EnglishWill the Council support the directive and thereby help to clean up our river - our rivers?
Most a Tanácson a sor, támogatják-e a jogszabályt, elősegítik-e folyónk tisztaságát, folyóink tisztaságát?
EnglishFarther up the river than that, Mr. De Sousa.
Még följebb a folyó mentén, Mr. de Sousa.
EnglishHe sent me up the river, he told Nora.
EnglishYou're going up the river.
EnglishLeaving Brixwell at about three o'clock, it rounded the headland, proceeded around the coast, entered the mouth of the Helm and went up the river.
A hajó három óra tájban indult Brixwellből, megkerülte a hegyfokot, behatolt a folyó torkolatába, és fölfelé haladt a Helmen.
Englishto row up salt river
Englishhigh up the river
EnglishA group of Steering boys came up the river path toward them; they passed, and one of them called back, What are you getting into, Garp?
Egy csapat steeringista jött velük szemközt, felfelé a folyó mentén, s már mögöttük jártak, mikor az egyik visszakiáltott: - Nagy fába vágtad a fejszédet, Garp!
EnglishAs you came up the river, did you notice on your right a small boathouse jutting out into the river with a thatched roof and a little mooring quay underneath it?
A folyón feljöttében nem vett észre jobb kéz felől egy kis zsúpfedeles csónakházat, a folyó fölé kiugró terasszal, alatta kis csónakkikötővel?