angol-magyar fordítás erre a szóra: to be up in arms

EN

"to be up in arms" magyar fordítás

EN

to be up in arms {ige} [idióma]

volume_up

Példamondatok a(z) "to be up in arms" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe stood up, threw up her arms, and in a loud voice told them what she had seen.
Fölállt, magasba emelte karjait, és hangosan elmondta az embereknek, mit látott.
EnglishHe stood up, threw up his arms and created another dancing vision of his former self.
Felállt, szétvetette karjait, és újabb táncos látomást gerjesztett korábbi mivoltáról.
EnglishMona went to him and opened up his arms, and he received her with the utmost tenderness.
Mona odament hozzá, és Michael leírhatatlan gyengédséggel ölelte a karjaiba.
EnglishHe held up his arms and began rerouting traffic like a cop would.
Feltartotta a kezét és elirányította a forgalmat, ahogyan egy zsaru tette volna.
EnglishCaptain Mallory, startled by the furious determination on Craig's face, jerked up his arms.
Mallory kapitány a Craig arcára ülő haragos eltökéltség láttán az égnek emelte kezeit.
EnglishTwo bright green lizards came out to greet her, scurrying up her arms onto her shoulders.
Két csillogó, zöld gyík sietett elő a házból, hogy üdvözölje a kislányt.
EnglishSlowly, she shook her head, feeling the cold rise up her arms.
Morgaine lassan megcsóválta a fejét, s érezte, hogy hidegség kúszik fel a karján.
EnglishMona sighed, threw up her arms and said farewell to the night, and then went inside.
A magasba lökte karjait, búcsút mondott az estének, aztán bement.
EnglishThis time they touched his hands as well, curling around his fingers and slithering up his arms.
Ezúttal felmásztak a kezére is, becsúsztak az ujjai közé és felvánszorogtak a karján.
EnglishJuice and black blood began to run from its body and trickle up her arms in burning streamlets.
Fekete leve és vére Rolly karjain kezdett csordogálni égető csermelyekben.
EnglishThey halted their steeds in front of the wole, and held up their arms in apparently amicable salute.
Megállították hátasaikat a wole előtt, és barátságos köszöntésre emelték karjukat.
EnglishHe lay quietly considering these things, and finally sat up, his arms braced behind him.
Némán, töprengve hevert, végül felült, és keresztbe fonta karjait.
EnglishEnergy surged up the arms to the center, where I was pinned like a butterfly in helpless joy.
Én is ott vergődtem reménytelenül, mint egy gombostűre tűzött pillangó.
EnglishShe leaned back in a tragic posture, head up and arms thrown wide.
Szenvedő pózban hátrahajolt, arcát a magasba emelte, karját széttárta.
EnglishThe creature screamed in hatred and nain flinging up its arms as if to fly away.
A teremtmény sivítozott a gyűlölettől és a fájdalomtól, úgy csapkodott a karjával, mintha repülni akarna.
EnglishMiguel rushed in with his head down, his fists up, his arms tucked close to his sides.
Miguel a fejét leszegve, öklét maga elé tartva neki rohant.
EnglishUnfortunately, the Commissioner is once again up in arms against the milk fund.
Sajnos a Bizottság ismételten a tejalap ellen fordult.
EnglishChris flung up her arms, letting loose a hoarse, shrill cry of joy.
Chris az égnek emelte a karját, és rekedten felvisított örömében.
EnglishSeveral large rocks struck Rikus in the head, and he stumbled, throwing up his arms to protect his face.
Néhány nagyobb kő fejen találta, s arcát a keze elé tartva botorkált előre.
EnglishThe armsman threw up his arms, tried to clutch at his back with both hands, and fell out of his saddle.
Elminster gondosan célzott, meghúzta a ravaszt - és látta, hogy vesszeje jó irányba megy.