angol-magyar fordítás erre a szóra: to be up all night

EN

"to be up all night" magyar fordítás

EN

to be up all night {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be up all night" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWhen I went home that night after getting my tattoo, I basically stayed up all night.
Amikor hazaértem aznap este, amikor tetováltattam magam, egész éjjel fent voltam.
EnglishRoss has been up all night because we have been tailing him.
Mr. Ross szemközt, fönt volt egész éjszaka, mert mi a nyomában voltunk.
EnglishI was gonna be up all night... rewriting Wolf s script anyway, so it's no problem.
Úgyis egész éjjel fenn lettem volna... újraírnám Wolf forgatókönyvét, úgyhogy nem probléma.
EnglishHe wrote it in Mexico... having been up all night... after climbing the pyramid of the sun.
Õ írta Mexikóban... miután egész nap fenn volt,... és miután felmászott a Nap Piramisra.
EnglishMy Father and I sat up all night when my old Greek teacher was dying.
Amikor öreg görög tanárom haldoklott, apám és én egész éjszaka virrasztottunk ágya mellett.
EnglishYou need to appear tired, as if you were up all night handling the crisis.
Fáradtnak kell látszanod, mintha egész éjjel fent lettél volna, hogy a válság elhárításán munkálkodj.
EnglishPortagee was fairly strung-out, having forced himself to stay up all night.
Oreza fáradt volt, egész éjjel le sem hunyta a szemét.
EnglishIt is getting late, in any case, and I am not, as you have correctly deduced, accustomed to staying up all night.
Amúgy is késő van, és én, ahogy azt helyesen láttad, nem szoktam fennmaradni éjszaka.
EnglishClub to club, up all night, eggs and bologna in the morning.
Klubból klubba, egész éjjel, tojás and bolognai reggelire.
EnglishI stayed up all night, studying emanations from that thing the ancients sealed away, over there.
Egész éjjel fennmaradtam, és a sugárzást tanulmányoztam, ami abból a valamiből érkezik, amit az ősök lezártak.
EnglishI was up all night, and twice I forgot where I was.
Egész éjjel utaztam, és kétszer is elfelejtettem, hol vagyok.
EnglishWe don't want him to think we've been up all night.
Nem akarjuk, hogy tudják, egész éjjel fent voltunk miattuk.
EnglishThey give you nightmares, and you keep me up all night.
Rémálmaid lesznek tőlük, és nem hagysz aludni éjjel.
EnglishListen, we'II stay up all night if we have to.
Hallgass ide, fent maradunk egész éjjel, meg tudjuk csinálni.
EnglishLet's stay up all night playing Vurts, she said.
Maradjunk fent egész éjjel, és játsszunk Vurtot javasolta.
EnglishHe stayed up all night with them, drumming and dancing.
Egész éjjel fennmaradtak, doboltak és táncoltak.
EnglishDick Foley was in the operatives' room, writing his report on a warehouse robbery that had kept him up all night.
Az irodában Dick Foley épp jelentést írt egy raktárház! betörésről, amely miatt egész éjjel talpon volt.
EnglishI hear you've been up all night, Jack, Durling said.
Hallom, egész éjjel fönt volt, Jack mondta Durling.
EnglishI've been up all night and now they're all sticky.
Egész este ezt csináltam, és most csak úgy ragadnak.
EnglishThat thing is going to keep me up all night, I know it.