angol-magyar fordítás erre a szóra: to be up a tree

EN

"to be up a tree" magyar fordítás

Példamondatok a(z) "to be up a tree" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAll other primates, when they're scared, they run up a tree, where they feel safe.
Minden más főemlős, ha megijed, akkor felszalad a fára, ahol biztonságban érzik magukat.
EnglishIt showed Ziller squatting on a branch, hiding up a tree in a jungle.
Éppen Zillert mutatták, amint egy ágon gunnyaszt az serd közepén.
EnglishShe went up the tree, bracing herself among branches, reaching down while Drew lifted Father Dusseault to her.
Felmászott a fára, egy ágnak dőlt, lenyúlt, Drew pedig felnyújtotta neki Dusseault atyát.
EnglishThey are only one-seventh of the way up that tree.
Még csak a hetedét tették meg a fára felfelé vezető útnak.
EnglishThe scrape of a branch might have been Petey creeping toward me, but it turned out to be a squirrel racing up a tree.
Egy ág reccsenése a felém óvakodó Petey-t jelezhette, de kiderült, hogy csak a fák között suhanó mókus volt.
EnglishThis buttress is less than halfway up the tree.
Ez a külső támív valamivel a fa fele alatt van.
EnglishI think we could have sent him up a tree, and he would have been up among the branches and birds' nests, sobbing away.
Akár egy fa tetejére is felkergethettük volna, akkor ott ülne az ágak meg a madárfészkek között, és ott zokogná ki a lelkét.
EnglishNext up, the tree girl from Elkerton.
EnglishWe are all up a tree, I tell you.'
EnglishElminster replied with a rude noise, and they both chuckled and clambered up the tree that would afford them exit.
Elminster válaszul felhúzta orrát, majd mindketten elnevették magukat és felmásztak a fára, ami beengedte őket és most kijáraton nyújtott.
EnglishHe climbed up a tree and waited.
EnglishHe was halfway up a tree.
EnglishI climbed out of the hollow and up a tree, steadied myself and slowly inspected the whole area, using my binoculars when I had to.
A mélyedésbl kijve felmásztam egy fára, ahol kerestem valami szilárd pozíciót, és lassan körbekémleltem a vidéket; amikor kellett, a távcsövön keresztül.
Englishto be up a tree
Englishto be up a tree
EnglishIt is good that you are here because, if the monkey goes up the tree, it is easier to see its backside!
Önnek pedig, Farage úr, egy magyar mondást szeretnék idézni: jó, hogy itt van, mert ha felmegy a majom a fára, jobban láthatjuk a fenekét!