angol-magyar fordítás erre a szóra: to be unwitting that

EN

"to be unwitting that" magyar fordítás

EN

to be unwitting that {ige}

volume_up
to be unwitting that
nincs róla tudomása, hogy

Példamondatok a(z) "to be unwitting that" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWorse, the Trolls were being overrun by the unwitting North- landers who had followed in their wake.
Ami ennél is rosszabb, utolérték őket a nyomukban jövő, mit sem sejtő északiak hullámai.
EnglishThe unwitting consumer does not understand the risks posed.
A mit sem sejtő fogyasztó nem is tudja, milyen veszélyeknek van kitéve.
EnglishFirst of all, the aspect of abuse: is it not conceivable that citizens could become unwitting victims?
Először is a visszaélés aspektusa: nem képzelhető el, hogy a polgárok akaratlanul áldozattá válhatnak?
EnglishOur other unwitting assistants can be phased out without their ever knowing the grand design.
A többi szándéktalan segítőnket úgy vonhatjuk ki a forgalomból, hogy egy pillanatra sem lesz tudomásuk a nagy tervről.
EnglishSafe behind the mists of his illusion, he'd most likely already found two new and unwitting prisoners to replace Harvey and Wendell.
Az illúzióköd mögé bújva talán máris talált egy-két új áldozatot Harvey meg Wendell helyett.
EnglishThe queens own unwitting agent.
A királyné legjobb embere, akaratán kívül.
EnglishExtremism is still a current threat and these extremists have an unwitting friend in the ballot box - lethargy.
A szélsőségesség még mindig meglévő fenyegetettség, e szélsőségeseknek pedig akaratlanul is van egy barátjuk a szavazófülkében - ez pedig a letargia.
EnglishRogue he may be, but I-as well as many unwitting folk of Cormyr-are indebted to this knight of thine for j certain supportive actions he hath rendered.
- Lehet, hogy nyavalyás csirkefogó, de sok tudatlan cormyrihoz hasonlóan én is hálával tartozom neki a korábbi tetteiért.
Englishto be unwitting that
Englishto be unwitting of sth
Englishto be unwitting of sth
Englishto be unwitting of sth
EnglishYou know what you said to our unwitting fellow in suspicion about not advertising lines of inquiry which might end in embar­rassment... oo Unfair!
Emlékezz csak, mit mondtál az imént arról, mennyire ódzkodunk közkinccsé tenni az ötleteinket, fleg ha késbb kínos helyzetbe kerülhetünk miattuk.
EnglishFor it seems less evil to counsel another man to break troth than to do so oneself, especially if one sees a friend bound unwitting to his own harm.
Mert kisebb rossznak látszik, ha az ember másnak tanácsolja, hogy szegje meg a szavát, mintha maga teszi, kivált ha úgy látja, hogy barátja botorul a vesztébe rohan.
EnglishCarefully balanced, the sheet would tilt down when an unwitting soldier stepped on it, impaling his body on the pungi stakes arranged below.
A gondosan kiegyensúlyozott fém fedőlap megbillent, ha egy figyelmetlen katona rálépett, és a szerencsétlen már föl is nyársalódott a gödör mélyén elhelyezett hegyes karókra.
EnglishLet me also ask the Commissioner how she intends to protect the public against the unwitting purchase of food that may in future come from cloned animals?
Hadd kérdezzem meg a biztos asszonytól, hogyan szándékozik megvédeni a lakosságot attól, hogy a jövőben akaratlanul is klónozott állatokból származó élelmiszert vásároljon?

Hasonló fordítások a(z) "to be unwitting that" szóra magyarul

unwitting főnév
that kötőszó