angol-magyar fordítás erre a szóra: to be unwell

EN

"to be unwell" magyar fordítás

EN

to be unwell {ige}

volume_up
to be unwell
Mr President, can I apologise on behalf of Mr Higgins, who is unwell this evening and cannot be here.
Elnök úr, elnézést kérek Higgins úr nevében, aki nem érzi jól magát ma este, és nem tud itt lenni.
. - Mr President, I am speaking tonight because my colleague, Mr Bufton, who would have addressed you, is unwell.
Azért én szólalok fel ma, mert kollégám, Bufton úr, aki beszélt volna, nem érzi jól magát.

Példamondatok a(z) "to be unwell" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI'm slightly unwell, an attack of dizziness, I haven't been able to get up.
Valami könnyű rosszullét, kis szédülés akadályozott meg, hogy fölkeljek.
EnglishListen, fool, ring the residence and tell them you are feeling unwell.
Csöngessen oda a rezidenciára, és jelentse be, hogy rosszul érzi ma-gát.
English'You are looking a bit unwell, Sephrenia,' he said, 'but couldn't you find a physician in Jiroch?'
Tényleg rosszul festesz, Sephrenia, de Jirochban nem találtatok megfelelő orvost?
EnglishWe have a huge responsibility to ensure that our children are not made unwell or put at risk.
Nagy a felelősségünk annak biztosításában, hogy gyermekeink ne legyenek veszélyeztetve.
EnglishThe man in the bank would reply: 'Mr Barroso, are you feeling unwell?
A banktisztviselő így felelne: 'Barroso úr, talán rosszul érzi magát?
EnglishAnyone stopping those four rounds will speedily feel very unwell.
Aki mégis a négy kis sorozat hatósugarába kerül, igen kellemetlenül fogja érezni magát.
English'Is our brother unwell?' another monk asked them as they half-carried the body out through the door.
A testvérünk rosszul van? érdeklődött egy másik szerzetes, amikor kiléptek az ajtón.
EnglishVanion's face was grey this morning for some reason, and he looked definitely unwell.
A pandion preceptor arca ma, reggel egészen szürkének tűnt, és látszott, hogy nem érzi valami jól magát.
EnglishIf he's drinking the way he used to, he'll wake up in the mornings feeling a bit unwell.'
Ha ivás terén nem vetkezte le a régi szokásait, akkor reggelente igencsak szép kis hiányérzettel ébred.
EnglishI suppose I rather lost touch with things while I was unwell.
Az utóbbi idben teljesen elvesztettem a kapcsolatot a külvilággal.
EnglishI find myself very unwell this morning, which, I suppose, is to be imputed to my getting wet through yesterday.
ma reggel nagyon rosszul érzem magam, valószínűleg azért, mert tegnap bőrig áztam.
EnglishMr President, can I apologise on behalf of Mr Higgins, who is unwell this evening and cannot be here.
Elnök úr, elnézést kérek Higgins úr nevében, aki nem érzi jól magát ma este, és nem tud itt lenni.
EnglishHe felt so tired and so unwell in the morning that he did not get up.
Olyan fáradtan ébredt, hogy fel sem kelt az ágyból.
EnglishNow - and this is important - Queen Ehlana is unwell, otherwise, she wouldn't allow Annias to have access to the treasury.
Ehlana királynő nagyon beteg; ha jól érezné magát, nem engedné, hogy Annias hozzáférjen a kincstárhoz.
EnglishThis soaring, unreasoning belief that all was well with the world, and could never be made unwell again.
Erre a szárnyalásra, erre az indokolatlan bizakodásra, hogy minden a legnagyobb rendben van a világban, és most már így is fog maradni.
EnglishI perceive that you have been unwell lately.
EnglishNumber Three looks especially unwell.
- A hármas szám különösen rosszul néz ki.
EnglishI've been...unwell, Joyce said.
EnglishI met her one summer afternoon in the Gardens of Sallust, where I was taken by Sulpicius in the absence of Athenodorus, who was unwell.
Egy nyári délutánon találkoztam vele a Sallustius-kertben, ahova Sulpicius kísért el, mert Athenodorus gyengélkedett.
EnglishI would feel a little unwell, go to bed for half a day, get up and eat another excessive meal, and then feel ill again.
Ha nem éreztem jól magam, fél napot az ágyban töltöttem, majd fölkeltem, és újból degeszre tömtem magam, ami újból megfeküdte a gyomromat.

Hasonló fordítások a(z) "to be unwell" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian