Példamondatok a(z) "to be unfit" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAuthentication of euro coins and handling of euro coins unfit for circulation (
Az euroérmék hitelesítése és a pénzforgalom céljára alkalmatlan euroérmék kezelése (
EnglishTo him, all the buildings looked vaguely unfit for animals.
Ezek a gányolt viskók mintha még állatok lakásául sem lettek volna alkalmasak.
EnglishI'll have Judy down here to declare you both unfit... and I'll take over this mission.
Betegnek nyilváníttatom magukat, és átveszem a parancsnokságot.
EnglishThus was Father rendered unfit for military service when America got into World War One.
Apám tehát alkalmatlanná vált a katonai szolgálatra, mire Amerika hadba lépett az első világháborúban.
EnglishHis lawyer will argue that his client is mentally unfit...
Az ügyvédje arra hivatkozik, hogy ügyfele szellemileg nem képes...
EnglishHe is unfit for public office and I urge the Council not to appoint him.
Blair úr nem megfelelő személy közfeladat ellátására, és nyomatékosan kérem a Tanácsot, hogy ne nevezze ki őt.
EnglishI believe that Turkey is still unfit to join the EU.
Úgy gondolom, hogy Törökország még alkalmatlan az uniós csatlakozásra.
English- sound : produce affected by rotting or deterioration such as to make it unfit for consumption is excluded,
- egészséges, nem lehet romlóhibás vagy más minőségcsökkenés miatt fogyasztásra alkalmatlan,
English'You have strayed,' she told them, 'and that makes you unfit to join your countrymen in their holy war.
Eltévelyedtetek, ezért alkalmatlanok vagytok rá, hogy csatlakozzatok társaitokhoz a szent háborúban.
EnglishHe would not dare declare Igor Komarov an unfit person.
- Nem merészelheti Igor Komarovot alkalmat-lannak minősíteni.
EnglishI did not do so because I judged either country might be unfit to be a member of the European Union.
Nem azért tettem így, mert úgy ítélem, hogy bármelyik állam alkalmatlan lenne az európai uniós tagságra.
EnglishFather was ancient, pure Taltos, unfit for the modern world.
Silas azt mondta, hogy apa uralmának véget kell vetni.
EnglishIt would be more accurate to say that I judged the EU to be an unfit organisation for either of them to join.
Pontosabb volna úgy fogalmazni, hogy úgy vélem, az EU nem olyan szervezet, amelyhez csatlakozhatnának.
EnglishThis has led to a generation of children being created that is the most unfit generation ever produced.
Ennek eredményeként felnevelkedett a gyermekek egy soha nem látott gyenge kondícióval rendelkező generációja.
EnglishI always thought they were very unfit to have the charge of her; but I was overruled, as I always am.
Mindig gondoltam, hogy ők nem azok az emberek, akikre rá lehet bízni Lydiát; de most is letorkoltak, mint mindig.
EnglishThirdly, I am against a minimum income without contributing in return, except for people who are unfit for work.
Harmadsorban, a sikertelen álláskeresők kivételével ellenzem az ellentételezés nélküli minimumjövedelmet.
EnglishMr Mugabe has proved beyond any reasonable doubt that he is totally unfit to govern his country in the modern world.
Mugabe minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy teljesen alkalmatlan országa irányítására a modern világban.
EnglishBut I am afraid the coalface delivery of mental health services continues to be completely unfit for purposes.
Azonban attól tartok, hogy a mentális egészségügyi intézetek még mindig teljesen alkalmatlanok arra, hogy ellássák feladatukat.
EnglishIt made him irritable, unfit to live with.
EnglishThese hits not only vaporized the bridgehead they rendered the moon unfit for human occupation for at least ten million years.
A találatok hatására a hídfőállás gőzzé vált, maga a Hold pedig mintegy tízmillió évre alkalmatlanná emberi élet céljára.

Hasonló fordítások a(z) "to be unfit" szóra magyarul

unfit melléknév
to feel unfit ige
be quick!
be careful!
Hungarian
be a good boy!
Hungarian
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian