angol-magyar fordítás erre a szóra: to be under an obligation

EN

"to be under an obligation" magyar fordítás

EN

to be under an obligation {ige}

volume_up
to be under an obligation
to be under an obligation
le van kötelezve

Példamondatok a(z) "to be under an obligation" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI think that, today, we are under an obligation to help people such as Liu Xiaobo.
Véleményem szerint kötelességünk segíteni az olyan embereknek, mint Liu Hsziao-Po.
EnglishYes, but I was under no obligation to say so to one who had so furiously rejected me.
Igen, de ezt nem voltam köteles közölni olyasvalakivel, aki vehemensen elutasított.
EnglishNevertheless, we are under an obligation to make our good policies even better.
Mindazonáltal kötelességünk, hogy a jó politikáinkat még jobbá tegyük.
EnglishMacWhirter said earnestly: I'd not like you to feel you're under an obligation to me.
Nem szeretném, ha lekötelezve érezné magát mondta MacWhirter megfontoltan.
EnglishDon't feel you're under any obligation to answer me, either, Eln went on.
És ne érezd kötelességednek, hogy válaszra méltass! folytatta Eln.
EnglishThis puts us under an obligation to work especially closely with the European Commission.
Ez arra kötelez bennünket, hogy rendkívül szoros együttműködést folytassunk az Európai Bizottsággal.
EnglishThis places us under an obligation, also as a decision maker, to familiarise ourselves with these issues.
Ez kötelezettséget ró ránk, és döntéshozóként is meg kell ismerkednünk ezekkel az ügyekkel.
EnglishI was under no obligation to give you information, Mr. Marlowe.
Nem voltam köteles önnek felvilágosítást adni, Mr. Marlowe.
EnglishThe European Parliament is under an obligation to spend taxpayers' money in an appropriate and responsible way.
Az Európai Parlament kötelessége, hogy az adófizetők pénzét megfelelő és felelős módon költse.
EnglishThat will be the case when the Member States place themselves under an obligation to increase their military expenditure.
Ez így lesz, amikor a tagállamok vállalják majd katonai kiadásaik növelését.
EnglishBut whoever said so was under an obligation to add quickly that she was, all the same, quite beautiful.
Aki azonban ezt megállapította, kötelességének érezte sürgősen hozzátenni, hogy Bee mégis nagyon szép.
EnglishI might happen to be under some obligation to Miss Weld.
Lehetnek bizonyos kötelezettségeim Miss Welddel szemben.
EnglishYou would rather not lie under any obligation to me, eh?
EnglishBanks are not being placed under any obligation.
A bankokra semmiféle kötelezettséget nem rovunk.
EnglishShe had eaten a hearty lunch for which she had not yet paid and for which Mrs Hamilton Clipp was under no obligation to pay.
Kiadós ebédet fogyasztott, melyért még nem fizetett, s most Mrs. Hamilton Clipp már nem köteles fizetni.
English(DE) Madam President, ladies and gentlemen, the press in Europe is under no obligation to take a balanced approach.
(DE) Elnök asszony, hölgyeim és uraim! Európában a sajtót semmi sem kötelezi, hogy kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazzon.
EnglishThat has been mentioned frequently and it puts all of us under an obligation, and that obviously applies to the Ombudsman's Office as well.
Ez gyakran elhangzik, és valamennyiünkre kötelezettséget ró, így nyilvánvalóan az Ombudsman hivatalára is.
EnglishLithuania is under an obligation to prosecute surviving Second World War criminals but so far has not successfully prosecuted one.
Litvánia köteles bíróság elé állítani a még élő második világháborús bűnösöket, ám mindezidáig még egyet sem sikerült.
EnglishPersons present at the examination shall be under an obligation not to disclose any particulars relating thereto.
A vizsgálaton jelen lévő személyek kötelezettséget vállalnak, hogy a pályázatokkal kapcsolatban semmilyen részletet nem hoznak nyilvánosságra.
EnglishI am under no obligation to you.