EN

to be trying {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be trying" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe've lost some pressure in our lines, and we're trying to find the cause of it.
- De csökkent a nyomás a vezetékekben, és próbáljuk kideríteni, mi lehet az oka.
EnglishIt was like trying to play solitaire with one of the aces missing from the deck.
Mintha pasziánszozni akarna, pedig tudja, hogy hiányzik az egyik ász a pakliból.
EnglishYou ever stop trying to shove knowledge down their throat and just talk to them?
Előfordult már, hogy véletlenül kiesett a szerepéből, és szóbaelegyedett velük?
EnglishCamilla Del Rey said in a low voice, Just what are you trying to do, Mr.
Most tulajdonképpen mi a szándéka, Moray úr? szólt közbe halkan Camilla Del Rey.
English'I am trying to make a serious point and your compatriot indulges in word play.'
Én itt komoly dolgokról beszélek, a honfitársad pedig zsonglrködik a szavakkal.
EnglishGo on up and see for yourself, I said, trying to keep the agony out of my voice.
Menjen föl, és győződjön meg róla mondtam, igyekezve palástolni, hogy agonizálok.
EnglishMy mum was working overtime at Heathrow and I was trying to cook beans on toast.
Anyám túlórázott a Heathrow-on,...én pedig megpróbáltam babot főzni a pirítóshoz.
EnglishHe shook his head as if trying to clear something out of It, staring at nothing.
Megrázta a fejét, mintha el akarna űzni belőle valamit, majd belebámult a semmibe.
EnglishEven Jabba had given up trying to get a percentage of his nonexistent takings.
Még Jabba is felhagyott azzal, hogy százalékot követeljen nemlétező forgalmából.
EnglishThe Gnomes darted here and there, calling out wildly, trying to track their prey.
A vadul ordítozó gnómok erre-arra rohangáltak, igyekeztek eltalálni az elfeket.
EnglishInitially they were trying to explain just what a total eclipse was and wasn't.
Azon kezdtek el vitatkozni, hogy valójában micsoda is az a teljes napfogyatkozás.
EnglishWell, Bill, I'm trying to preserve a minimum level of quality for my customers.
Nos, Bill, Szeretnék biztosítani egy minimális minőségi szintet a vásárlóimnak.
EnglishBut trying to get anyone involved... in community affairs is like pulling teeth.
De megpróbálni valakit bevonni... a közösségi munkába, olyan, mint a foghúzás.
EnglishMy question remains: what problem is the Council actually trying to solve here?
A kérdésem a régi: a Tanács valójában milyen problémára keresi itt a megoldást?
EnglishStolov was what had slowed Norgan, he figured, trying to resusci- tate Stolov.
Norgan nyilván azért érkezett késve, mert megpróbálta magához téríteni Stolovot.
EnglishSome players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.
Egyes szereplők politikai tőkét próbálnak kovácsolni a Bhutto elleni merényletből.
EnglishError trying to validate certificate from %S using OCSP - unauthorized request.
Hiba a %S tanúsítvány OCSP-vel való ellenőrzése során - nem engedélyezett válasz.
EnglishHe turned in a circle, moved this way and that, trying to get a fix on the flute.
Megfordult, és ide-oda lépett, hogy megpróbálja meg találni a fuvolaszó eredetét.
EnglishI'd not have summoned you to bear witness without trying to trace the man first.
- Nem hívtalak volna ide, ha előbb nem vizsgáltam volna meg mindent alaposan.
EnglishOur idea of mobility is trying to make the connections between all the systems.
A mi mobilitási elképzelésünk szerint megpróbáluk minden rendszert összekötni.