angol-magyar fordítás erre a szóra: be that as it may

EN

"be that as it may" magyar fordítás

EN

be that as it may

volume_up
Be that as it may, I am prepared to pursue this debate in other contexts.
Bárhogy is legyen, készen állok arra, hogy ezt a vitát más kontextusban folytassam.

Példamondatok a(z) "be that as it may" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishUnder certain conditions the payment of import duties and taxes may be deferred.
Bizonyos feltételek mellett elhalasztható a behozatali vámok és adók kifizetése.
EnglishAt the same time, this may also alleviate the imbalance within the dairy market.
Ezzel egyidejűleg ez a tejpiacon fennálló egyenlőtlenségeket is enyhítheti majd.
EnglishThe problems facing our towns may be similar, but they simply are not identical.
A városokban tapasztalt nehézségek talán hasonlóak, de semmiképpen nem azonosak.
EnglishI have found out certain things that may throw light upon what we already know.
Tudomásomra jutott néhány dolog, ami fényt deríthet arra, amit eddig is tudtunk.
EnglishAs you may know, I have successfully brought the Holy Message to Lyonesse Town.
- Ahogy azt már biztosan tudja, én vittem el a Szent üzenetet Lyonesse városába.
English'It appears that Annias may have come up with a cheaper way to win an election.'
Úgy tűnik, Annias talált egy kevésbé költséges módszert a választás megnyerésére.
EnglishAnd, if I may speak frankly... your control over your military concerns us too.
És őszintén szólva,... az ön katonai erőin belüli fegyelem is aggaszt bennünket.
EnglishIt may also help to gain additional income, especially in small, family holdings.
Jövedelemnövelő szerepe is lehet, különösen a családi kisvállalkozások esetében.
EnglishYou may have loved a goddess and lived, but if you defy me yor are going to die!
LEHET, HOGY SZERETTÉL EGY ISTENNÕT, ÉS ÉLETBEN MARADTÁL, DE HA ÁTVERSZ, MEGHALSZ!
EnglishSister, may I go back to the hall and see that all is in order for the feasting?
- Húgom, visszamehetnék a csarnokba megnézni, rendben van-e minden a lakomához?
EnglishI may say I mentioned particularly that I was not to be disturbed this afternoon.
Úgy tudom, hangsúlyozottan kértem, hogy nem szeretném, ha ma délután zavarnának.
EnglishThe Commission may, if it so wishes, assume a fundamental driving role in this.
Amennyiben a Bizottság kívánja, ebben meghatározó és vezető szerepet játszhatna.
EnglishThere may be high bridges, for instance, that are inaccessible to rescue forces.
Lehetnek például magas hidak, amelyeket a mentőosztagok nem tudnak megközelíteni.
EnglishMust you now acknowledge that the Dodger may indeed be of exceptional competence?
Most már elismered, hogy Svindler valóban különleges szakértelemmel rendelkezik?
EnglishCommission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.
A Bizottság alelnöke, Kallas úr május 5-én elküldi a javaslatot a kollégiumnak.
EnglishThe EU is frightened out of its wits that we may give a series of wrong answers.
Az EU halálra van rémülve attól, hogy mi esetleg sorozatosan rossz választ adunk.
EnglishThe consequences of failing to meet the 2 °C target may be particularly serious.
A 2°C-os cél elérésének sikertelensége különösen komoly következményekkel járhat.
EnglishAnd therefore he that speaketh by a tongue, let him pray that he may interpret.
Aki tehát az elragadtatás nyelvén szól, imádkozzék, hogy meg is tudja magyarázni.
EnglishShe gives us peace and plenty so that we may spend our whole lives at our work.
Békét és jólétet nyújt nekünk, hogy egész életünket a munkánknak szentelhessük.
EnglishThat's the proper procedure and you may rely on me to have inquiries instituted.
Ez a helyes eljárás, és megnyugtathatom, hogy tüzetesen kivizsgáljuk a dolgot.