angol-magyar fordítás erre a szóra: to be tempted

EN

"to be tempted" magyar fordítás

EN

to be tempted [példa]

volume_up
to be tempted
volume_up
elcsábul {i.}

Példamondatok a(z) "to be tempted" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.
Úgy tűnik, mintha a Bizottság mindenáron meg akarta volna kötni a megállapodást.
EnglishNeither let us tempt Christ, as some of them tempted and perished by the serpent.
Ne kísértsük az Urat, mint néhányan kísértették, ezért kígyók pusztították el őket.
EnglishThere are times when I am tempted to destroy our file on the Mayfair Witches.
Időnként elfog a kísértés, hogy megsemmisítsem a Mayfair-boszorkányok aktáját.
EnglishWill was tempted to say, You wouldn't have done that if I'd had the knife in my hand.
Willből kikívánkozott, hogy ,,ha nálam lenne a kés, nem mertél volna ilyet tenni.
EnglishSaul almost shot him then, tempted by the thought of denying Eliot what he wanted.
Saul majdnem lelőtte, mert ezzel végre megtagadhatta volna apja egy kérését.
EnglishLyra will somehow, sometime soon, be tempted, as Eve was--that's what they say.
Lyrát valamikor a közeljövőben megkísértik, mint egykor Évát így beszélik.
EnglishI am tempted to adapt that old slogan: what part of 'no' do you not understand?
Ez a régi mondás átfogalmazására késztet: a "nem” melyik részét nem értik?
EnglishTempted to reach for the rifle she carried, he forced his arms to remain by his sides.
Már nyúlt volna a puska után, amelyet felesége cipelt, aztán meggondolta magát.
EnglishAnd naturally I was tempted to immediately conclude that my life in Venice had failed.
Természetesen azonnal megkísértett a következtetés, hogy velencei életem megbukott.
EnglishI am tempted to read it out, but it would take some 12 minutes of your time.
Érzem a késztetést, hogy felolvassam, de az körülbelül 12 percig tartana.
EnglishAnd he had been tempted at the very moment to turn on Lestat with an all-too-human fury.
Abban a pillanatban kísértésbe jött, hogy nagyon is emberi dühét zúdítsa Lestat-ra.
EnglishThe Sulcarmen will be tempted by those ships, Estcarp by what else lies here.
A sulcariakat a hajók, az estcarpiakat a többi holmi fogja megkísérteni.
EnglishHe was tempted to interject a remark of his own, but everyone knew his voice.
Már-már maga is bedobott valami frappáns megjegyzést, de az ő hangját felismerték volna.
EnglishHe was tempted to open the screw top, but he had good reason not to.
- Érzett némi kísértést, hogy lecsavarja a tetőt, de jó oka volt, hogy ne tegye.
EnglishBut every man is tempted by his own concupiscence, being drawn away and allured.
Minden embert a saját kívánsága vonzza és csábítja, így esik tőrbe.
EnglishWith the water swirling wickedly among the rocks in front of me, I was greatly tempted.
Erős volt a kísértés, mert az orrom előtt iszonyúan örvénylett a víz a sziklák között.
EnglishShe'd been old even then, though, and no doubt tempted to take any means to regain youth.
Megöregedett és nem kizárt, hogy bármit megtett volna a fiatalsága visszaszerzéséért.
EnglishI knew that Mekare was being tempted to call upon him; and I felt that she must not.
Tudtam, hogy Mekare legszívesebben szólítaná Amelt, de úgy véltem, nem szabad ilyet tennie.
EnglishThere were two packs of cigarettes and for a split second he -was tempted.
Továbbá két csomag cigaretta, és Mark egy pillanatra kísértést érzett.
EnglishShe shouldn't have permitted herself to be tempted to believe that he meant her no harm.
Nem lett volna szabad abban a hitben ringatnia magát, hogy Gerrard ártalmatlan is lehet.

Hasonló fordítások a(z) "to be tempted" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian