angol-magyar fordítás erre a szóra: to be taken prisoner

EN

"to be taken prisoner" magyar fordítás

EN

to be taken prisoner {ige}

volume_up
to be taken prisoner
to be taken prisoner

Példamondatok a(z) "to be taken prisoner" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAfter the fight at Bolvangar they drove us off, but my witch was taken prisoner.
A bolvangari csata után elkergettek bennünket, de a boszorkányomat elfogták.
EnglishThree robbers were wounded towards the end of July in different hold-ups, and taken prisoner.
Július vége felé különböző esetekben összesen három rablót sebesítettek meg és fogtak el.
EnglishShe had seen the baby hidden when the twins were again hunted down and taken prisoner.
Látta, hogyan bújtatják el az ikrek a kicsit, mielőtt az újabb hajtóvadászat nyomán megint fogságba hurcolnak őket.
EnglishIf he was taken prisoner, who then removed the mummy?
Ha foglyul ejtették, hogy volt képes elrabolni a múmiát?
EnglishMy guests had either been taken prisoner or had fled.
Vendégeimet vagy elhurcolták, vagy elmenekültek.
EnglishLong ago, I'd been taken prisoner, just as he had!
Valamikor engem is úgy hurcoltak el, mint őt.
EnglishThe apprentices had been taken prisoner with me.
Velem együtt estek rabságba a növendékek.
EnglishIf, she said levelly, I am dead or lost and you go against Hjemur alonedo not consider being taken prisoner there.
Ha... kezdte bizonytalanul Morgaine én meghalok, és egyedül kell Hjemurba menned..., ne engedd, hogy élve elfogjanak!
EnglishHe may have been taken prisoner, and if he has, the Elven army may hesitate to act until he has been rescued.
Lehet, hogy foglyul ejtették, és ha ez a helyzet, akkor az elf hadsereg esetleg nem lép, amíg ki nem szabadította az uralkodóját.
EnglishHe may have been taken prisoner or even killed.
EnglishWe might get taken prisoner by the Reds.
EnglishSome time after the outbreak of war he was taken prisoner by the Fascists while trying to organize resistance in Francos rear.
A háború kitörése után a fasiszták fogságába került, miközben Franco hátországában próbálta megszervezni az ellenállást.
EnglishIt was a way of expressing my pity for the hundreds of Americans who had been taken prisoner during the war in Viet Nam.
Ez bevett módja volt annak, hogy kifejezésre juttassam részvétemet a vietnami háborúban fogságba esett amerikaiak százai iránt.
EnglishMenion was certain that someone had been taken prisoner by the stranger in the boat and turned over to these soldiers of the Northland army.
Menion bizonyosra vette, hogy a csónakkal jött idegen foglyul ejtett valakit, és átadta ezeknek az északföldi katonáknak.
EnglishForty-six members of the Rohingya minority have been taken prisoner by the Thailand Internal Security Operations Command after reaching the island of Phrathong.
A rohingja kisebbség 46 tagját a Thaiföldi Belső Biztonsági Műveleti Parancsnokság börtönbe zárta, miután elérték Phra Thong szigetét.
EnglishAs for my synthetic relatives in the Army: some were killed in the little battle in which I was taken prisoner, and which cost me one eye.
Ami a hadseregbeli mesterséges rokonaimat illeti: néhányukat megölték abban a kis csatában, amelyben engem elfogtak, és amelyben elvesztettem az egyik szememet.
EnglishHe had been taken prisoner by the Germans, even though he had never been a soldier, and had been sent as a slave laborer to strengthen the forts of the Siegfried Line.
Az ember német hadifogságba esett, bár sosem volt katona, és mint kényszermunkást elküldték, hogy erősítse meg a Siegfried-vonal erődítményeit.

Hasonló fordítások a(z) "to be taken prisoner" szóra magyarul

prisoner főnév