angol-magyar fordítás erre a szóra: to be taken in

EN

"to be taken in" magyar fordítás

EN

to be taken in {ige} [idióma]

volume_up
to be taken in
to be taken in
to be taken in

Példamondatok a(z) "to be taken in" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe left her a note which would have taken him at most three minutes to scribble.
Valami levélfélét firkált ugyan, de az legfeljebb három percet vehetett igénybe.
EnglishHowever, a sufficient amount of time is required for these measures to be taken.
Ugyanakkor szükség van bizonyos időre, hogy ezeket az intézkedéseket bevezessék.
EnglishWe here in the European Parliament have always taken rail safety very seriously.
Mi itt, az Európai Parlamentben mindig nagyon komolyan vettük a vasútbiztonságot.
EnglishThese aspects are not, or are insufficiently, taken into account in the report.
Ezeket a szempontokat nem, vagy nem megfelelően vették figyelembe a jelentésben.
EnglishLong Liam fled from the chamber but was taken, adjudged and led to the gallows.
Hosszú Liam el akart menekülni, de elfogták, és akasztás általi halálra ítélték.
EnglishI haven't been to a dentist since I needed a back tooth taken out six years ago.
Hat éve, amikor muszáj volt kihúzatnom egy hátsó fogamat, nem jártam fogorvosnál.
EnglishSevere measures were taken because of the financial hurricane and jobs were lost.
A pénzügyi vihar miatt szigorú intézkedéseket hoztak és munkahelyek szűntek meg.
EnglishDisciplinary action is not being taken because they held up posters and banners.
Azért nem kerül sor fegyelmi eljárásra, mert plakátokat és zászlókat lobogtattak.
EnglishMadam President, all this is only half a victory if the next steps are not taken.
Elnök Asszony! Mindez azonban csak fél siker, ha a következő lépések elmaradnak.
EnglishShe had heard that he'd taken the street name Twist since their last encounter.
Hallotta, hogy a legutolsó találkozásuk óta a srác a Csavar utcanevet vette fel.
EnglishThe years I'd spend on this mission, the distance it has taken me away from home.
Annyi évet töltöttem ebben a küldetésben, olyan távolra vetődtem az otthonomtól.
EnglishThat was in the monsoon holidays, after he had taken the prize for mathematics.
Ez abban az évben történt, szünidőben, amikor a matematika versenyen díjat nyert.
EnglishHe has regained the heavyweight crown... that was taken unjustly from him in 1967.
Visszaszerezte a Nehézsúlyú Koronát... amitől jogtalanul megfosztották 1967-ben.
EnglishThese polls are mainly taken in the cities, said Monk, for ease and convenience.
- Ezeket a közvélemény-kutatásokat többnyire városokban tartják - mondta Monk.
EnglishI have taken due note of the suggestions made in this motion for a resolution.
Az állásfoglalásra irányuló indítványhoz beadott javaslatokat figyelembe vettem.
EnglishIn such circumstances, we may not allow women's rights to be taken away from them.
Ilyen körülmények között nem engedhetjük meg, hogy a nőket megfosszák jogaiktól.
EnglishA lot of things have been taken out, miniaturized, or moved to the fuselage area.
- Rengeteg dolgot kiszedtünk, miniatürizáltunk, vagy az üzemanyagtérbe tettünk.
EnglishTherefore, until a decision is formally taken, there is no room for legal action.
Ezért amíg nem születik meg a formális döntés, nincs lehetőség a jogi fellépésre.
EnglishAll you people must be very slack to allow her to be taken out of this country.
Maguk elég rosszul végzik a munkájukat, ha Shaistát ki tudták vinni az országból.
EnglishNo preventive measures were taken, nor was the population given adequate support.
Nem tettek megelőző intézkedéseket és a lakosság sem kapott megfelelő támogatást.

Hasonló fordítások a(z) "to be taken in" szóra magyarul

in prepozíció