EN

to be sure {határozószó}

volume_up
Making sure that we get on the right track in Bali is, of course, fundamental.
Az, hogy Balin a megfelelő útra lépjünk, természetesen alapvető fontosságú.
I will, of course, make sure that Mr Potočnik gets a full account of it.
Természetesen gondoskodom arról, hogy Potočnik úr részletes beszámolót kapjon róla.
Természetesen szükségünk van Gregory testvérre - jelentettem ki.
In any case, however, one thing is sure: a military solution is no solution.
Egy dolog azonban mindenképpen bizonyos: a katonai megoldás nem megoldás.
This directive is sure to improve the liquidity of companies.
Ez az irányelv mindenképpen javítani fog a vállalatok likviditásán.
Even Watson would not have been a sure thing but surer than Ullman.
Feltehetőleg Watson sem tudja, de Ullmannál mindenképpen nagyobb a valószínűsége.
to be sure (és: verily)
And sure enough, something was moving through it, a tiny cluster of lighted beings.
Bizony, valami csakugyan mozgott előtte, fénylő lények parányi bolya.
Oh, to be sure, said the widow, it is all the better for him that he is dead.
- Bizony - mondta az özvegy -, jobb neki, hogy meghalt!
This set the old gentlewoman a-laughing at me, as you may be sure it would.
Erre aztán az öreg úriasszony bizony kinevetett engem.
Historically accurate, I'm sure, muttered Allanon.
Történelmileg ez kétségtelenül pontos dünnyögte Allanon.
Kétségtelenül figyelemreméltó teljesítmény!
No doubt loyal, and as brave as a boar in rut-of this I am sure, declared Sir Rudo.
- Kétségtelenül hűséges alattvaló, és bátor, mint egy vadkan... ebben biztos vagyok - mondta Sir Rudo.

Példamondatok a(z) "to be sure" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishFor example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Így például, biztosítanunk kell a szakértői értékelési mechanizmus felügyeletét.
EnglishI'm sure your phone isn't tapped already, but eventually they might find a way.
Biztos, hogy még nem hallgatják le a telefonodat, de hamarosan meg fogják tenni.
EnglishAre you really sure that you can never have the magic flow through your hands?''
És egészen biztos vagy abban, hogy soha nem folyhat már a mágia az ujjaid között?
EnglishAll I saw was his profile going past, but don't think I'm not sure it was Wynant.
Mindössze a profilját láttam, de ne hidd, hogy nem ismertem föl egész biztosan.
EnglishNow he was sure that he could see a faint, pulsing web of light around Caer Dhu.
Most már bizonyos volt benne, hogy Caer Dhút halványan lüktető fényháló övezi.
EnglishI'll give you Mrs Sprot and Miss Minton, but I'm not so sure about Mrs Cayley.
Mrs. Sprot és Miss Minton kiesik, de Mrs. Cayleyben már nem vagyok olyan biztos.
EnglishEven so, my heart hammered so loudly that I was sure the minister could hear it.
A szívem azonban így is olyan hangosan vert, hogy a lelkész bizonyára meghallotta.
English'I'm sure you know most of the rest of the details, My Lords,' Krager continued.
Azt hiszem, a többi részletet már önök is ismerik, nagyuraim folytatta Krager.
EnglishHe considered as if he weren't quite sure that he wanted to answer me with truth.
Tűnődött, mint aki nem egészen tudja, akar-e őszintén válaszolni erre a kérdésre.
EnglishHe sure gave me the impression that whatever this crap does to you is permanent.'
Tutira az volt az érzésem, hogy akármi is ez a folyadék, a hatása nem múlik el.
EnglishHe's like this from time to time, but I don't know for sure what the trouble is.
Időről időre a hatalmába keríti e hangulat, de nem tudom, most mi lehet a baj.
English(NL) Madam President, I am not sure what to make of this citizens' initiative.
(NL) Elnök asszony, nem vagyok benne biztos, mire is jó a polgári kezdeményezés.
EnglishIt is a sure sign with her of either the getting or the giving of information.
Nála ez a biztos jele annak, hogy értesült valamiről, vagy közölni akar valamit.
EnglishIt need not necessarily be a cartel, though you never can be sure that it is not.
Nem szükségszerű, hogy kartell legyen, bár sosem lehet biztos abban, hogy nem az.
EnglishShe's been playing a few tricks on me this evening, and I'm not sure why or how.
Ma éjszaka kipróbált rajtam néhány trükköt, és nem tudom, miért vagy hogyan tette.
EnglishMaybe everyone in the world wasn't out to get them, but it sure seemed that way.
Lehet, hogy nem az egész világ esküdött össze ellenük, de mégis így nézett ki.
EnglishActually, I wasn't even sure that I could go around the stadium without a walker.
Abban sem voltam biztos, hogy körbe tudok menni a stadionban járókeret nélkül.
EnglishMost people say, why should I be risky when I can get 1,500 dollars for sure?
A többség azt mondja, miért kockáztassak, amikor biztosan kaphatok 1500 dollárt?
EnglishAre you sure that our memories of what we found at Glover's estate are correct?
Biztos vagy benne, hogy pontosan emlékszünk arra, mit láttunk Glover birtokán?
EnglishI'm sure you've got someone in Washington who can handle a simple wire transfer.
Biztos van valaki Washingtonban, aki el tud intézni egy ilyen egyszerű ügyet.

Szinonimák (angolul) a(z) to be sure szóra:

to be sure

Hasonló fordítások a(z) "to be sure" szóra magyarul

sure melléknév
be quick!
be careful!
Hungarian
be a good boy!
Hungarian
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
to make sure ige
Hungarian
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
dead sure melléknév
Hungarian