angol-magyar fordítás erre a szóra: to be snagged

EN

"to be snagged" magyar fordítás

EN

to be snagged {ige}

volume_up
1. köznyelvi
to be snagged

Példamondatok a(z) "to be snagged" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishPete snagged one, and as he did, felt a rip of pain on the pad of his right hand.
Pete fölkapott egyet, és közben belehasított a fájdalom a jobb tenyerébe.
EnglishHuddie snagged a pair of binocs from the supply room, but they turned out to be no help.
HUDDIE KIVETT a raktárból egy távcsövet, de kiderült, hogy semmi hasznát nem veszik.
EnglishMoss above, soft moss hanging down, and the moon snagged up there, and so beautiful.
Moha a magasban, bársonyos függöny, és milyen szép a hold, ahogy fönnakad a moha hálójában!
EnglishIdly he reached out and snagged the worn blue copy ofGods and Fighting Men.
Lusta mozdulattal kivette az Istenek és Harcosok kopott, kék kötetét.
EnglishAlacrity snagged it out of the air; in another moment he had the big handgun free.
Alacrity röptében elkapta, és a következő pillanatban már kinn is volt a tokból a nagy pisztoly.
EnglishJust a drab I snagged while a data-spike was being whisked away.
- Csak egy rög, amit megragadtam, miközben eltávolítottam egy felesleges adattüskét.
EnglishHe woke up suddenly, Walt's little fist was snagged in his armpit hair.
A hóna alját sajdította, és arra riadt, hogy Walt csöpp ökle a hónalja szőrébe gabalyodott.
EnglishIn the gloom the sleeve of his coat snagged on something; the cloth tore.
A félhomályban a tolvaj kabátujja beleakadt valamibe és elhasadt.
EnglishThe lace of his shirt was filthy as were their rags, and his breeches were snagged and torn.
Csipkéi mocskosak voltak, akár a vámpírok rongyai, térdnadrágja összegyűrődött és elszakadt.
EnglishAlan reached up with his right hand again, ignoring the stabbing beaks this time, and snagged the afghan.
Alan ismét kidugta a jobb kezét, ezúttal nem törődve a fájdalmas madárcsőrökkel.
EnglishThe smell of gin was so strong that her breath snagged in her throat.
A gin szaga olyan erővel csapta meg, hogy elakadt a lélegzete.
EnglishThen it held again, perhaps temporarily snagged on a splinter or balked by a warp in the wood.
Aztán ismét megállapodott; talán egy szálkán feneklett meg, vagy valamilyen vetemedés állta útját.
EnglishHejun then snagged Ruckets sword-arm and twisted the weapon loose.
Ekkor Hejun következett, kicsavarta Limlom kezéből a fegyvert.
EnglishIf it wasn't an effort to get himself thrown out of the good job Al had snagged for him, then what was it?
Ha nem az volt a célja, hogy kirúgják az állásából, amit Al szerzett neki, akkor micsoda?
English'I think we snagged a tree,' the avatar said, sitting upright.
Legallyaztunk egy fát állapította meg az avatár, és felült.
EnglishThe lights which had snagged his attention were numbers.
A fények, amelyek felkeltették a figyelmét, számok voltak.
EnglishThe roughness of Jason's dermal armor implant snagged the corporate's silk jacket, tugging strands free.
Az indián bőrpáncélzatának durva széle felkarcolta a férfi selyemöltönyét, és kihúzott belőle néhány szálat.
EnglishDicky-Duck once more snagged a tight hold on his belt loops.
Dicky-Duck ismét megszorította a derékszíját.
EnglishHe snagged the shoe and reached for his gym shorts.
Megkötötte cipőfűzőjét, és a tornanadrág után nyúlt.
EnglishI tugged the knapsack to the side, toward the chasm, working to free it from the stout branch it had snagged on.
Oldalra ráncigáltam a hátizsákot, a szakadék felé, hogy kiszabadítsam a vastag ágról, amelyiken fennakadt.

Hasonló fordítások a(z) "to be snagged" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian