angol-magyar fordítás erre a szóra: to be set up

EN

"to be set up" magyar fordítás

EN

to be set up {ige}

volume_up
The European Court of Justice that replaces the ECSC Court of Justice, is set up in Luxembourg.
Luxembourgban megalakul az Európai Bíróság, az ESZAK Bíróságának jogutódja.

Példamondatok a(z) "to be set up" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI had Jimmie Horton mark the places we know of, where homesteaders have set up.
- Megmondtam Jimmie Hortonnak, hogy jelölje be az általunk ismert településeket.
EnglishWe need to set up a permanent crisis management mechanism, preferably group-based.
Állandó válságkezelési mechanizmust kell létrehoznunk, lehetőleg csoport-alapon.
EnglishLight tables were taken from the walls and set up on trestles and laden with gear.
Könnyű asztallapokat akasztottak le a falról, lábakra helyezték és megterítették.
EnglishWe have to increase the size of MERCURY, and set up the manufacturing facility.
Bővíteni kellene a Mercury kapacitását, és létre kellene hozni egy gyártórészleget.
EnglishDeMille's got his camera set up in the doorway.
Ráadásul csapdába is esünk, mert Cecil B. DeMille az ajtóba állította a kamerát.
EnglishSheriff, we closed down the school... and set up a curfew for anyone under eighteen.
Főnök, kijárási tilalmat rendeltünk el 6 óra után minden 18 év alatti egyénnek.
EnglishThe aircraft is nicely set up, Malloy said twenty minutes later, in the club.
- Jól karbantartott kis gép - mondta Malloy úgy húsz perccel később a klubban.
EnglishThe application fulfils the eligibility criteria set up by the EGF Regulation.
A kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott támogathatósági feltételeknek.
EnglishSecondly, a truly multilateral peace-keeping mission needs to be set up in Georgia.
Másodsorban egy igazi többoldalú békefenntartó missziót kell létrehozni Grúziában.
EnglishHe could not forbear, as he set up the shelter-tent in the dark, to ask, Any luck?
A férfi, mialatt a sötétben fölverte a sátrat, nem állta meg, hogy meg ne kérdezze:
EnglishMoving aside his scrolls rather carelessly, he set up the little burner properly.
Könnyed mozdulattal félresöpörve a tekercseket felállította a kis olajégőt.
EnglishMr President, Mr Schulz said that military operations were set up too hastily.
Elnök úr! Schulz úr szerint a katonai műveleteket túl gyorsan indították el.
EnglishThe cats set up a chorus of yowling that blotted out whatever else he had to say.
A macskák olyan vernyákolásban törtek ki, hogy a többi már nem hallatszott.
EnglishThe framework set up by the EU must ensure an appropriate balance between the two.
Az Unió adta keretnek kell biztosítania a kettő közti megfelelő egyensúlyt.
EnglishWe've got orders to set up watch here in the street, but we won't bother you.
Parancsunk van rá, hogy tartsuk szemmel az utcát, de önt nem fogjuk zavarni.
EnglishIt was being set up exclusively for persons associated with the War Crimes Trials.
A háborús bűnösök perével kapcsolatban álló személyek számára létesítették.
EnglishHe drew closer to her as she was watching a small pole she had set up In the ground:
Míg a lány a földbe szúrt kis botot figyelte, MacAran közelebb húzódott hozzá.
EnglishHe dropped by my tinaje tent before going to set up among the games players.
Bekopogtatott hozzám, mielőtt elfoglalta helyét a szerencsejátékosok között.
EnglishCassander set up a command pavilion on a hummock directly in front of the portal.
Cassander főparancsnoki sátrát pontosan a kapuval szemben állíttatta fel.
EnglishI understand your service is out, and there was an appointment set up for Thursday.
Bejelentés érkezett, hogy elment a kábel, és csütörtökre beszéltek meg egy időpontot.

Hasonló fordítások a(z) "to be set up" szóra magyarul

up prepozíció
set főnév