angol-magyar fordítás erre a szóra: to be run down

EN

"to be run down" magyar fordítás

EN

to be run down {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be run down" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishShe took it away from my mouth and watched some of the liquid run down my neck.
Elvette a számtól, és nézte, amint a folyadék egy része lecsurog a nyakamon.
EnglishLizzy, my dear, run down to your father, and ask him how much he will give her.
Lizzy, szívem, szaladj le az édesapádhoz, kérdezd meg tőle, mennyit ad a lányának erre.
EnglishI thought we could run down to the Front Street Deli for a bowl of chili.
Arra gondoltam, hogy leszaladhatnánk egy tányér chilire a Front Street-i étterembe.
EnglishElmara swallowed, feeling fresh tears well up and run down her cheeks.
Elmara nyelt egy nagyot és érezte, hogy újabb könnyek indulnak el arcán lefelé.
EnglishHe left the beach and walked into the grungy lobby of a run-down motel.
Maga mögött hagyta a partot, és bement egy lepusztult motel piszkos halijába.
EnglishNot then, when she had forced open the door of the Jeep and run down the road screaming.
Nem akkor, amikor fölfeszítette a terepjáró ajtaját, és jajgatva végigrohant az úton.
EnglishAfter twenty miles, street lights revealed run-down houses and a bleak main street.
Húsz mérfölddel távolabb az utcalámpák leromlott házakat és sivár főutcát világítottak meg.
EnglishThe farmsteads here were even more run-down than they had been in north-eastern Elenia.
Az itteni farmok még szegényesebben festettek, mint az Elénia északkeleti felében lévők.
EnglishIs it a concern that we might run down health services in Member States?
Vagy az, hogy esetleg lerontanánk a tagállamok egészségügyi szolgálatait?
EnglishTears have made their way out of the swollen eye and run down both cheeks.
A sérült szemből is kicsordultak valahogy a könnycseppek, s most végiggördülnek az arcán.
EnglishI saw him once rip the head of a small garden lizard and watch the blood run down into a glass.
Láttam egyszer, hogy felhasította egy kis gyík fejét, és pohárban fogta fel a vért.
EnglishHe could get in the car and ride or stand in the road and get run down.
Beszállhat a kocsiba és vezetheti, vagy az út szélére áll és lemarad.
EnglishGive me a couple of bucks and I'll run down to the cafeteria and get some doughnuts.
Adj egypár dollárt, leszaladok a büfébe, és hozok néhány fánkot.
EnglishKham's hall was a run-down structure that had once been a store.
Kham nagyterme egy valaha raktárépületként szolgáló, lerobbant házban kapott helyet.
EnglishHere you are, Peterson, run down to the advertising agency and have this put in the evening papers.
Tessék, Peterson, ugorjon el ezzel a hirdetőirodába, és tétesse be az esti lapokba!
EnglishHe heard her thump down the stairs two at a time and then run down the hallway.
Hallotta, hogy a nő kettesével veszi a fokokat, úgy robog le a lépcsőn, majd végigszáguld a folyosón.
EnglishSome of these had broken and run down his cheeks, leaving tracks like tears.
Némelyik lefutott az arcán, olyan nyomot hagyva, mint a könny.
EnglishHe had stepped off the curbat Prytania and Philip and been run down, right outside the apothecary.
Elgázolták a patika előtt, amikor lelépett a járdáról a Prytania és a Philip sarkán.
EnglishTheir plunging run down the ravine took the concealed brigands by surprise.
Szélsebes vágtájuk meglepte a szurdokban várakozó banditákat.
EnglishIn all his years in San Francisco, he had never seen such a run-down place.
Egész friscói életében nem látott ehhez fogható lepra helyet.

Hasonló fordítások a(z) "to be run down" szóra magyarul

down határozószó
down melléknév
down főnév
Hungarian
run főnév