angol-magyar fordítás erre a szóra: to be renowned

EN

"to be renowned" magyar fordítás

EN

to be renowned {ige}

volume_up
1. általános
to be renowned (és: celebrated, noted, renowned)
- A renowned expert right here at Charenton.
Egy neves szaktekintély Charentonban!
According to the renowned International Crisis Group, in no other case on record have more journalists ever been murdered at one time.
A neves Nemzetközi Válságcsoport szerint még soha egyetlen feljegyzett esetben sem öltek meg ennyi újságírót egyszerre.
We know only too well the story about the renowned blogger, Fariba Pajooh, who was arrested very recently and whose future remains uncertain.
Sajnos közismert a neves blogoló, Fariba Pajooh története, akit a napokban letartóztattak, és akinek a jövője bizonytalan.
2. "for sth"
The European Economic Area is world renowned for its technological expertise.
Az Európai Gazdasági Térség technológiai szakértelme az egész világon híres.
The well-renowned Morgaine of the Chya, he said softly.
A híres Morgaine... mondta kedvesen.
That's Pepe Linares, the renowned Flamenco singer.
Ez Pepe Linares, egy híres Flamenco énekes.

Példamondatok a(z) "to be renowned" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe European Economic Area is world renowned for its technological expertise.
Az Európai Gazdasági Térség technológiai szakértelme az egész világon híres.
EnglishThe Champalimaud Foundation will attract world-renowned scientists to Portugal and Europe.
A Champalimaud Alapítvány világhírű tudósokat vonz majd Portugáliába és Európába.
EnglishMintouchian is a renowned Shakespeare scholar, something my father could have been.
Dr. Mintouchian hírneves Shakespeare-kutató, olyasmi, mint ami apám is lehetett volna.
EnglishSweden is renowned for its social policies and high standard of living.
Svédország jól ismert szociális politikájáról, és magas életszínvonaláról.
EnglishThey did not believe him, nor did they believe our renowned health organisation, the ECDC.
Nem hittek sem neki, sem híres egészségügyi szervezetünknek, az ECDC-nek.
EnglishHere is a world-renowned artist, arrested on 3 April for no apparent reason.
Ezt a világszerte elismert művészt április 3-án, minden kézzelfogható ok nélkül letartóztatták.
EnglishIt is so renowned for its peaceful beauty that some believe it to have mystical healing powers.
Ez a világ olyan gyönyörű és békés, hogy sokan titokzatos, gyógyító erőt tulajdonítanak neki.
EnglishHe had been ten years a detective with the Brigade Criminelle of the renowned Police Judiciaire of France.
Azelőtt tíz esztendeig volt a híres Police Judiciaire bűnügyi osztályának detektívje.
EnglishIn my own region, we have in Bracknell the world-renowned medium-range weather forecasting centre.
Szűkebb hazámban, Bracknellben van a világszerte ismert középtávú időjárás-előrejelző központ.
EnglishNo sooner had the ship touched down than Weir household troops, the renowned Invincibles, formed up.
Még le sem szálltak, már felsorakozott értük Weir házi serege, a híres Legyőzhetetlenek hada.
EnglishIf we begin to provide our citizens with healthy food, our produce will become renowned the world over.
Ha polgárainknak egészséges ételeket kezdünk adni, termékeink világszerte híresek lesznek.
EnglishBefore he was the Merlin, she knew, he had been the greatest of bards, renowned throughout the length of Britain.
Mielőtt merlin lett, Taliesin volt a legnagyobb bárd, tisztelték egész Britanniában.
EnglishBut then, if Mrs Perenna were the renowned German agent, M, she would be suspicious of counterespionage.
Bár ha Mrs. Perenna a hírhedt német ügynök, M, akkor nyilvánvaló, hogy ellenkémre fog gyanakodni.
EnglishThat's what this country used to be renowned for.
A minőség mondta , ez az, amiről ez az ország híres volt.
EnglishWe had everything all set in case of an emergency; God knows, you don't want to hurt this world-renowned expert.
Isten tudja, nem akartunk megölni egy világhíres tudóst.
EnglishYou did send us a pretty good man, Clark added, hoping to assuage Wilson's renowned temper.
Igen jó embert küldött nekünk, uram - tette hozzá Clark abban a reményben, hogy a dicsérete egy kicsit megengeszteli Wilsont.
Englishsaid the renowned Skeptic.
- Ez... botrány!- hüledezett a Kételkedők képviselője.
English*Untranslatable: curses in the pie-Celtic dialect of the Wysrod peasantry, who were renowned for their mouth-filling epithets.
A tudósok megállapították, hogy ebben a bizonyos dialektusban figyelemre méltó a hangzókihagyás.]
EnglishBy then, your name will be even more renowned.
Akkor már mindenki tisztelni fogja a Seldon nevet.
EnglishThat's Pepe Linares, the renowned Flamenco singer.
Ez Pepe Linares, egy híres Flamenco énekes.

Hasonló fordítások a(z) "to be renowned" szóra magyarul

renowned melléknév
Hungarian
be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!