angol-magyar fordítás erre a szóra: to be reminiscent of

EN

"to be reminiscent of" magyar fordítás

EN

to be reminiscent of {ige}

volume_up
to be reminiscent of (és: to remember)
to be reminiscent of (és: to recall, to remind)
To us Italians, that is reminiscent of the notorious Italian Cassa del Mezzogiorno.
Olaszként bennünket ez a hírhedt olasz Cassa del Mezzogiornóra emlékeztet.
It is very much reminiscent of the behaviour of colonial states.
Ez nagyban emlékeztet a gyarmatosító államok viselkedésére.
Today's Russia is reminiscent in some ways of the old USSR.
Ma Oroszország bizonyos mértékig emlékeztet a régi Szovjetunióra.

Példamondatok a(z) "to be reminiscent of" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishTo us Italians, that is reminiscent of the notorious Italian Cassa del Mezzogiorno.
Olaszként bennünket ez a hírhedt olasz Cassa del Mezzogiornóra emlékeztet.
EnglishThe acts of piracy, reminiscent of another age, are only the latest product of this chaos.
A káosz utolsó terméke a kalózkodás, egy letűnt kor maradványának felbukkanása.
EnglishThere was something reminiscent about that number, though he couldn't for the moment place it.
Valahonnan ismerős volt neki ez a szám, bár abban a pillanatban nem tudta, hová tegye.
EnglishWhat we have seen this morning has been reminiscent of the old Soviet times.
Amit itt ma reggel láttunk, az a régi szovjet időkre emlékeztet.
EnglishIts shape was strangely reminiscent of Yankee Stadium in New York.
Az alakja kísértetiesen emlékeztetett a New York-i Yankees stadionéra.
EnglishI find this debate, this lobbying, very reminiscent of that time.
Ez a mai vita, ez a lobbizás nagyon is azokra a napokra emlékeztet.
EnglishThis smaller summit was reminiscent of the Politburo of the Communist Party of the Soviet Union.
Ez a kisebb csúcstalálkozó a Szovjetunió Kommunista Pártjának Politikai Bizottságára emlékeztetett.
EnglishToday's Russia is reminiscent in some ways of the old USSR.
Ma Oroszország bizonyos mértékig emlékeztet a régi Szovjetunióra.
EnglishIt is very much reminiscent of the behaviour of colonial states.
Ez nagyban emlékeztet a gyarmatosító államok viselkedésére.
EnglishThis is reminiscent of the Schengen-Dublin threat that was intended to make the Swiss see reason.
Ez a Schengen-Dublin fenyegetésre emlékeztet, amely a svájciakat volt hivatott jobb belátásra bírni.
EnglishIt is reminiscent of Khrushchev at the UN in the 1960s, trying to catch up with the capitalist system.
Ez a kapitalista rendszer utolérésére törekvő Hruscsovra emlékeztet az ENSZ-ben a 60-as években.
EnglishReminiscent of Night-Blooming throgni, Captain,... from home.
Olyan az illata, mint az éjszakai throgninak, ... otthon.
EnglishThis is reminiscent of the methods used by the Communist authorities against the opposition in Poland.
Ez az eljárás emlékeztet a kommunista hatóságok lengyel ellenzékkel szemben tanúsított viselkedésére.
EnglishI must say that the situation regarding Macedonia is reminiscent of a scene from an ancient Greek tragedy.
Azt kell mondanom, hogy a Macedóniát érintő helyzet egy régi görög tragédia jelenetére emlékeztet.
EnglishOutward symptoms, the blotches, the swellings under the skin, are reminiscent of the bubonic plague.
A bőrfelületi tünetek, a foltok, a daganatok a bőr alatt némiképp a bubópestis szimptómáira emlékeztetnek.
EnglishA man's hoarse nasal voice, reminiscent to all of pleasant afternoons at the cinema directed the company crisply to : 39
Egy rekedt, reszelős férfihang kellemes mozi-emlékeket idézve durván ráförmedt a társaságra:
EnglishThe Czech Finance Minister describes the economic recovery plan as being reminiscent of the Communist era.
A cseh pénzügyminiszter azt mondta a gazdasági fellendülési tervről, hogy a kommunista korszakra emlékezteti.
EnglishReminiscent of the Passover, said Miss Waterhouse.
- Mint a húsvéti bárányokat - mondta miss Waterhouse.
EnglishIt is more reminiscent of a fake lottery ticket.
De engem inkább egy hamis lottószelvényre emlékeztet.
EnglishThese are reminiscent of a game of cat and mouse.

Hasonló fordítások a(z) "to be reminiscent of" szóra magyarul

reminiscent melléknév