angol-magyar fordítás erre a szóra: to be referred to as

EN

"to be referred to as" magyar fordítás

EN

to be referred to as {ige}

volume_up
to be referred to as
to be referred to as
to be referred to as

Példamondatok a(z) "to be referred to as" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSutton often referred to me as her little Viking.
Sarah elmesélte, hogy a nagyanyja gyakran úgy emleget, mint az ő pici vikingjét.
EnglishRelease and forfeiture of securities other than those referred to in Title IV
A biztosítékok feloldása és behajtása a IV. címben említettektől eltérő esetekben
EnglishMy colleague over there (Mr Guy Verhofstadt) referred to us as 'anti-European'.
Ott ülő kollégám (Guy Verhofstadt úr) "Európa-ellenes” csoportként utalt ránk.
EnglishThere is therefore no reason why this point should be referred back to committee.
Semmi okunk sincs tehát arra, hogy ezt a kérdést visszautaljuk a bizottsághoz.
EnglishLet me refer to just one institutional issue, to which Mr Rivellini also referred.
Hadd említsek csak egyetlen intézményi kérdést, amelyről Rivellini úr is szólt.
EnglishMr Füle referred to the Ohrid Framework Agreement, which represented major progress.
Füle úr utalt az ohridi keretmegállapodásra, amely komoly előrelépést jelentett.
EnglishThe majority of them referred to the limitations of the budget and its structure.
A felszólalók többsége a költségvetés korlátaira és szerkezetére reflektált.
EnglishWhile the Commission has referred to the 2003 regulation, it is simply not working.
A Bizottság a 2003. évi rendeletére hivatkozott, de az egyszerűen nem működik.
EnglishAnd he didn't much like his brother-in-law - always referred to him as a pompous ass.
A sógorát pedig végképp nem állhatta Bob, azt mondta róla, hogy nagyképű szamár.
English- one of the dates referred to in the first subparagraph of Article 1 (2);
- az 1. cikk (2) bekezdésének első albekezdésében meghatározott dátumok egyikét;
EnglishWe do not want to see it slipping any more than the one month he referred to.
Nem szeretnénk, ha ez az elnök úr által említett egy hónapnál többet csúszna.
EnglishAll the substances which you referred to, Mr Holm, are now governed by REACH.
Holm úr mindazokat az anyagokat, amelyeket ön említett, ma már a REACH szabályozza.
EnglishYou have referred, Mr Orbán, to the fact that you have a large majority at home.
Orbán úr! Ön említést tett arról, hogy otthon nagy többséggel rendelkezik.
EnglishMy fellow Member Mr Lehne referred to establishing some type of optional document.
Lehne képviselőtársam egyfajta opcionális dokumentum létrehozásáról beszélt.
English- the possibility of having recourse to the procedure referred to in Article 6.
- arról a lehetőségről, hogy igénybe veheti a 6. cikkben említett eljárást.
English(c) the conditions relating to the recognition of breeds referred to in Article 3 (3);
c) a 3. cikk (3) bekezdésében említett fajták elismerésére vonatkozó feltételek;
EnglishWithin the Bureau of Prisons, Trumble was officially referred to as a camp.
A börtön-főfelügyelőségen hivatalosan táborként tartották nyilván a Trumble-t.
EnglishThe infection rates, to which previous speakers have referred, speak for themselves.
A fertőzöttek számaránya, amire a korábbi felszólalók is utaltak, önmagáért beszél.
EnglishCommissioner, you referred to a call for tenders that received no response.
Biztos úr, említett olyan pályázati felhívásokat, amelyre nem érkeztek pályázatok.
English(b) the coefficients referred to in point 2 of Article 97 of the Act of Accession;
b) a csatlakozási okmány 97. cikke (2) bekezdésében említett együtthatók;