angol-magyar fordítás erre a szóra: to be reborn

EN

"to be reborn" magyar fordítás

EN

to be reborn {ige}

volume_up
If he was to be reborn in life's bright struggles, he would have to do it elsewhere.
Ha valóban újjászületik, akkor annak máshol kell megtörténnie.
Thereupon shall the Tree be Reborn and the Great Forbidding endure forever.
Ezen módon a Fa újjászületik, és a Nagy Tilalom mindörökre megtartatik.
Újjászületik az Első Birodalom.

Példamondatok a(z) "to be reborn" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey were courteous, curious, even enthusiastic about the stories of a reborn U.S.
Csupa udvarias, kíváncsi és lelkendező sor az újjászületett Egyesült Államokról.
EnglishThereupon shall the Tree be Reborn and the Great Forbidding endure forever.
Ezen módon a Fa újjászületik, és a Nagy Tilalom mindörökre megtartatik.
EnglishIf men knew they would be reborn, would they work so hard to be perfect in this life?
Ha az emberek tudnák, hogy újraszületnek, törekednének-e tökéletességre ebben az életben?
EnglishThey are different because they are not simply a legend reborn-they are the legend survived.
Azért mások, mert nem egy újjászületett legendát, hanem egy túlélő legendát képviselnek.
EnglishIf he was to be reborn in life's bright struggles, he would have to do it elsewhere.
Ha valóban újjászületik, akkor annak máshol kell megtörténnie.
EnglishI am your true Mother, the Mother who will never abandon you, and I have died and been reborn, too.
Én vagyok a te igazi anyád, az Anya, aki sose hagy el; én is meghaltam és újjászülettem.
EnglishThe EU was reborn after World War II from this low; the hell of the Shoah and the Porajmos.
Az Unió ebből a mélypontból, a soa és a porajmos poklából született újjá a II. világháború után.
EnglishAnd now you will all die-- die and be reborn into the Order.
És most mind meghalnak... meghalnak és a Rend tagjaiként születnek újjá.
EnglishBy then, he would have made certain that the Ellcrys could never be reborn nor the Forbidding restored.
Addigra a Dagda Mor gondoskodik róla, hogy az Ellcrys és a Tilalom ne támadhasson fel.
EnglishIt is the very deepest part of winter, when all that would be reborn sleeps safe in the snow.
Ez a legsötétebb ideje a télnek, amikor hópaplan alatt alszik minden, aminek újjá kell születnie.
EnglishIt was not the creature in the pyre that was reborn, and even in sleep, that surprised Gordon.
Gordon még álmában is megdöbbent azon, hogy nem a máglyát építő teremtmény támadtfel halottaiból.
EnglishNobody else in the cocktail lounge was reborn, as far as I know.
A koktélbárban tudomásom szerint senki más nem született újjá.
EnglishThe ghost didn't fully understand who he was or what he wanted, except to be reborn.
A kísértet nem egészen értette, ki is ő, vagy mi a célja; annyit tudott, hogy mindenképpen újjá akar születni.
EnglishThat child is our blessed Saviour, Jesus Christ, reborn.
Az a gyermek a mi áldott Megváltónk, az újjászületett Jézus Krisztus.
EnglishHe said that he was sorry for all he'd done, that he had been reborn, did she not realize this, what it meant?
Azt mondta, sajnálja, amit tett, de ő most újjászületett, nem érti Rowan, mit jelent ez?
EnglishHe wondered if that prophecy, of empire reborn, was in some way linked to the death of the Azath tower.
Eltűnődött, hogy a jóslatnak a Birodalom újjászületéséről van-e valami köze az Azath halálához.
EnglishNot opulent, merely, but reassured, revivified, reborn.
Ez még nem a fényűzés, de magabiztossá tesz, felélénkít, újjászül.
EnglishWhen Jones' wife died, Jones felt the need to be reborn.
Amikor a felesége meghalt, Jones úgy érezte, újjá kell születnie.
EnglishWeve got to die before we can be reborn, if you take my meaning.
Meg kell halnunk ahhoz, hogy újjá szülessünk, ugye érted?
EnglishThis would be a part of the book, if he actually wrote it, too-the phoenix going down into the ashes to be reborn.
Ez is a könyv része lesz, ha csakugyan megírja a főnix hamuvá ég, mielőtt újjászületik.

Hasonló fordítások a(z) "to be reborn" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian