angol-magyar fordítás erre a szóra: to be realized

EN

"to be realized" magyar fordítás

EN

to be realized {ige}

volume_up
We realized, you can make him kind, generous, funny, considerate, as long as one condition is met for him, is that he stays the top toy.
Rájöttünk, hogy Woody lehet kedves, nagylelkű, vicces, figyelmes, mindaddig, míg egy feltétel teljesül: mégpedig, hogy muszáj a vezérjátéknak lennie.
to be realized

Példamondatok a(z) "to be realized" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishRafe MacAran found himself unable to speak--and then realized he didn't have to.
MacAran úgy érezte, most nem tud megszólalni de aztán rájött, hogy nem is kell.
EnglishThen his arms moved and his head bobbed, and I realized he was pruning the roses.
Aztán a karja megmozdult, a feje hajlongott, és rájöttem, hogy rózsát metszett.
EnglishI realized that I was turning her too violently: I was pressing her hand too hard.
Észbe kaptam, hogy túlságos szenvedéllyel forgatom, túlságosan szorítom a kezét.
EnglishSomething gnawed at him, but it was a long time before he realized what it was.
Valami motoszkált a fejében, de hosszú időbe telt, mire rájött, hogy mi is a baj.
EnglishAs he neared, he realized the thing was actually much closer than hed thought.
Amint közelebb ért, ráébredt, a tárgy valójában sokkal közelebb van, mint hitte.
EnglishAn instant later the breakabout realized they weren't quite falling and saw why.
Aztán az űrvándor észrevette, hogy nem is zuhannak annyira, és azt is látta, miért.
EnglishThen I realized that the coyotes' attention had shifted to some-thing behind me.
Aztán észrevettem, hogy a prérifarkasok figyelme egy mögöttem levő dologra irányul.
EnglishOf course, she may have realized, already, that she herself would be suspected.
Caroline persze akkor már bizonyára ráeszmélt, hogy nyilván Õt fogják gyanúsítani.
EnglishYou must have realized that Skaith is not the most important planet in the galaxy.
Nyilván ti is belátjátok, hogy a Skaith nem a legfontosabb bolygó a Galaxisban.
EnglishThen things leveled off once more, and I realized this might go on for a long time.
Miután újra elcsendesedett a ház, rájöttem, hogy ez még nagyon sokáig eltarthat.
EnglishThere was something important here, something terribly important, to be realized.
Volt itt valami fontos, valami rettenetesen fontos, amit észre kellett vennem!
EnglishRyan had a lot to learn... but he also had a few things to teach, Harding realized.
Ryannek még sokat kell tanulnia de ő is tanulhat tőle ezt-azt, látta be Harding.
EnglishAfter a few minutesor maybe it was longerI realized he'd pulled off my boots.
Néhány perc múlva persze lehet, hogy több idő telt el lehúzta lábamról a csizmát.
EnglishI worked there for two years, and I realized that I was not born to make trucks.
Két évig dolgoztam ott, és rájöttem, hogy nem teherautó-gyártásra születtem.
EnglishSo he realized he had a set whose number of elements was larger than infinity.
Így rájött, hogy van itt egy halmaz, amelynek az elemszáma nagyobb, mint végtelen.
EnglishAs he dropped the body, the white-faced being realized that I was staring at him.
Ez meggyilkolta az összes lányrablót, de úgy dobálta őket, mintha nem lenne súlyuk.
EnglishWhen I reached the second floor, I realized I was at the doorway of the chapel.
Mikor az emeletre értem, akkor vettem észre, hogy a kápolna ajtajában vagyok.
EnglishWhat you haven't realized is that you're already free, and you always have been.
Amire még nem jöttél rá, az az, hogy szabad vagy te már, és mindig is szabad voltál.
EnglishHull grunted, and it was a moment before Seren realized it had been a laugh.
Szerén csak egy perc múlva döbbent rá, hogy amit morgásnak vélt, az nevetés volt.
EnglishThe snap of a twig startled me, until I realized that it was a rabbit bounding away.
Egy ág csattanása megijesztett, amíg rá nem jöttem, hogy egy nyúl iramodott el.

Hasonló fordítások a(z) "to be realized" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian