angol-magyar fordítás erre a szóra: to be ready to hand

EN

"to be ready to hand" magyar fordítás

EN

to be ready to hand {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be ready to hand" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut keep your bow ready to hand, and I will keep my axe loose in my belt.
Azért csak tartsd készen az íjadat, én is rajta tartom a kezemet a fejsze nyelén.
EnglishMeanwhile you may rely on me, since I have Visbhume's wallet ready to hand.
Addig pedig csak bízd magad rám, hiszen itt van nekem Visbhume tarisznyája!
EnglishHis advantage lay in having that answer ready to hand, the experience of many Terrestrial centuries.
Évszázadok folyamán összegyűjtött földi tapasztalat birtokosának mondhatta magát.
EnglishThe whip was hanging on a nail by the door, ready to hand against the arrival of reporters.
A korbács egy szögön függött az ajtó mellett, hogy kéznél legyen újabb riporterek érkezésekor.
EnglishKing Casmir sat at his usual place, with the beechwood flagon and the beechwood wine cup ready at hand.
Casmir király a szokásos helyén ült, előtte az uszadékfából faragott flaska és kupa.
EnglishTravante uttered a caution: “Keep your magic stone ready at hand, and take care not to drop it!
- Tarts készenlétben a mágikus kavicsodat, és vigyázz, el ne ejtsd! - figyelmeztette Travante.
EnglishOut of them leaped a masked figure, blade ready in hand.
Egy álarcos alak ugrott ki belőlük, kivont karddal a kezében.
English'I do not wish to meet that old man at unawares without an argument ready to hand, that is all.
- Nincs kedvem azzal a vénemberrel váratlanul találkozni, úgy, hogy akármit mond is, ne legyen a kezem ügyében egy találó válasz.
EnglishIt is preparing for this by placing control of the universities under the Privy Council, ready to hand universities over to the EU.
Erre úgy készül, hogy a Titkos Tanács által felügyeli az egyetemeket, készen arra, hogy átadja azokat az EU-nak.
English. . knowing where any number of weapons lay ready to hand, while he did not, his own knife lost somewhere in the crash that had felled him.
Õk ráadásul tudták, hol lapulnak a rejtett fegyverek, míg ő nem, és az egyetlen kését elvesztette a nagy forgatagban.
EnglishThe instrument for all this lay ready to hand for the Germans and Italians in the shape of the Trotskyist organization known as the P.O.U.M.
Az ehhez szükséges eszköz, a POUM néven ismert trockista szervezet máris a németek és az olaszok rendelkezésére állt.
EnglishOn the high bench Glyneth arranged the blow-tube and the fire-mites, and made sure that the Tormentor bulbs were ready to hand.
Kul fogta Zaxa kardját, Zilt, és odaállt Glyneth elé, aki pedig előkészítette a fúvócsövet és a tűzférgeket, valamint a Kínzó Üvegcséket.
EnglishIf they want to achieve a major agreement, we should alert Europeans to the fact that they should be ready to hand over a blank cheque.
Ha az európaiak egy nagyobb szabású megállapodást akarnak elérni, figyelmeztetnünk kell őket arra, hogy legyenek készek egy kitöltetlen csekket átnyújtani.
EnglishAnd lest any suppose that I crave this grace as one that has not stories ready to hand, I am henceforth content that mine be always the last.
S nehogy valaki azt higgye, hogy azért kérem ezt a kegyet, mert nincs a kezem ügyében efféle novella, belenyugszom, hogy mindig én legyek az utolsó, akire rákerül az elbeszélés sora.