angol-magyar fordítás erre a szóra: to be ranked with

EN

"to be ranked with" magyar fordítás

EN

to be ranked with {ige}

volume_up
to be ranked with
egy sorba állítják
to be ranked with
However, whereas the lineages of tribal villages are equal-ranked clans, in a chiefdom all members of the chief's lineage had hereditary perquisites.
Azonban míg a törzsi falvakban a családok egyenrangú klánok voltak, a fejedelemségekben a fejedelem családja öröklődő juttatásokkal rendelkezett.

Példamondatok a(z) "to be ranked with" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd high-ranked Harper in the service of Cormyr or notwhat'd the Simbul called him?
Ezen jól megvethette a lábát, ráadásul takarásba is kerülhetett.
EnglishMore than a hundred paperbacks were ranked alphabetically on a five-shelf bookcase.
Nemcsak a fia ruháit, hanem az egész szobát olyan állapotban hagyta, ahogyan a fia életében volt.
EnglishAnd it's ranked in order of number of photos taken per photographer.
Sorba van rendezve aszerint, hogy hány fotót csinált az adott személy.
EnglishTo either side stood monumental statues, ranked in a pair of opposing rows.
Mindkét oldalon hatalmas szobrok sorakoztak egymással szemben.
EnglishThe countries of origin of these goods are clearly identified, with China being ranked first.
Ezen termékek származási országai egyértelműen azonosíthatók: köztük Kína áll az első helyen.
EnglishThe rector of my university, ranked number one in Poland, is also a woman, a professor of physics.
Az én egyetemem rektora, Lengyelországban rangban az első, szintén nő, fizikaprofesszor.
EnglishMona's vocabulary was ranked equal to that of a senior in college.
Neki akkora szókészlete volt, mint egy végzős egyetemistának.
EnglishAlmost 17% of European women are ranked as living in poverty.
A besorolás alapján az európai nők majdnem 17%-a szegénységben él.
EnglishIn that neighborhood that probably ranked you with Valentino.
Ettől azon a környéken talán Valentinóval kerültünk egy sorba.
EnglishRumor ranked Ross Mondale high on the mayor's list of candidates for police chief.
A pletykák szerint Ross Mondale ott volt a polgármester listájának élén, a potenciális rendőrfőnök-jelöltek között.
EnglishHe was ranked as Level Five Main, which meant he was one of the sixty best game-players in the Empire.
Az Ötös Főszinthez sorolták, ami azt jelentette, hogy egyike a Birodalom hatvan legjobb játékosának.
EnglishTo the men of Estcarp much of the technical know- 231 ANDRE NORTON 232 ledge of his own world would have ranked as magic.
Saját világának technikai tudása Estcarp népének szemében nagyrészt mágiának tűnt volna.
EnglishJune's the meanest, she says, as if they're ranked.
June a legundokabb mondja, mintha rangsort készített volna.
EnglishThe country is ranked even lower than Vietnam.
Görögország alacsonyabb besorolást kapott, mint Vietnám.
EnglishFrom this point of view, the European Union countries are ranked at the top of the most advanced countries, which is good.
Ebből a szempontból az Európai Unió országait a legfejletteb országok közé sorolják, ami pozitív.
EnglishYesterday, Reporters Without Frontiers ranked Sri Lanka number 162 on the Press Freedom Index out of 175 countries.
Tegnap a Riporterek Határok Nélkül sajtószabadság-indexe Srí Lankát 175 ország közül a 162. helyre tette.
EnglishFear for their lives ranked highest, of course.
Ezek között természetesen a halálfélelem járt elől.
EnglishTribes also share with bands an egalitarian social system, without ranked lineages or classes.
A törzsek és csoportok egalitárius" társadalmi rendszerükben is hasonlítanak, amelyben nincsenek előkelő családok vagy osztályok.
EnglishSo why was Ran ranked first in the family?
Miért Ran élvezi az elsőszülött fiút megillető jogokat?
EnglishThis is the change in liking score, the change from the first time they ranked to the second time they ranked.
Ez a változás a tetszési listában, az első alkalommal történt rangsorolástól a második rangsorolásig történt változás.

Hasonló fordítások a(z) "to be ranked with" szóra magyarul

with prepozíció