angol-magyar fordítás erre a szóra: to be raised

EN

"to be raised" magyar fordítás

EN

to be raised {ige}

volume_up
1. "question"
to be raised (és: to bob up)
Sometimes, the question is even raised as to whether this policy should exist at all.
Néha még az a kérdés is felvetődik, hogy egyáltalán kell-e ez a politika.
The main problem amongst our fellow citizens, which is raised at all our meetings at the moment, is whether their savings are still safe.
A fő probléma polgáraink körében, amely jelenleg minden megbeszélésünkön felvetődik, az, hogy még mindig biztonságosak-e megtakarításaik.
2. "child"
to be raised

Példamondatok a(z) "to be raised" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMany Members have raised the matter of hedge funds and new financial regulation.
Sok képviselő felhozta a fedezeti alapok és az új pénzügyi szabályozás kérdését.
Englishhe asked, with slightly raised eyebrows.
- Hogy érti ezt... hogy valamennyiünk ellenére? - vonta fel kissé a szemöldökét.
EnglishI would say to Mrs Doyle that the question she raised is a very wide-ranging one.
Doyle asszonynak azt mondanám, hogy az általa felvetett kérdés igen szerteágazó.
EnglishLenore raised the short barrel of the automatic to her lips and kissed it softly.
- Lenore megemelte az automata pisztoly rövid csövét, és gyengéden megcsókolta.
EnglishHe held the door handle and cautiously raised himself up by on the running board.
Megkapaszkodott a sofőrülés melletti ajtó fogantyújában, és fellépett a lépcsőre.
EnglishThree years and two children later, we raised this 50,000-square-foot lace net.
Három évvel és két gyerekkel később elkészültünk egy 4654 négyzetméteres hálóval.
EnglishHe raised her hand to his mouth and kissed her fingers like a French monsieur.
Tom Mahout szájához emelte lánya kezét, és akár egy francia mösziő, megcsókolta.
EnglishImpatient, she jabbed down the disconnect button, raised it, and listened again.
Türelmetlenül megnyomta a telefon megszakító billentyűjét, és várta a búgó hangot.
EnglishThe Beetle raised his hand, waved at me, lazy-like, and I answered him the same.
Bogár felemelte a kezét és intett, olyan lustaformán, én meg ugyanúgy válaszoltam.
EnglishPoirot raised his eyebrows, and slipped out of a conveniently adjacent side door.
Poirot felvonta a szemöldökét, és gyorsan eliszkolt egy alkalmas oldalajtón át.
EnglishThere are many specific points raised in the draft report under discussion today.
A jelentéstervezetben említett számos konkrét kérdés képezi a mai vita tárgyát.
EnglishWhen the lid is raised, the aroma of the steam is like nothing else in the world.
Amint a fedőt leveszik, olyan illat csap ki - nincs több olyan a föld kerekén!
EnglishThey raised knowing eyes and grins toward the ceiling and then toasted each other.
Mindentudó szemeket emeltek vigyorogva a plafonra, majd megemelték poharaikat is.
EnglishNow, a lot of issues have been raised. I will try to comment on some of them.
Mostanra már sok kérdés merült fel, amelyek közül némelyikre szeretnék reagálni.
EnglishIf that is indeed the case, the matter must be raised at the forthcoming Summit.
Ha ez volna a helyzet, az ügyet valóban fel kell vetni a következő csúcstalálkozón.
EnglishI also want to answer the specific question that was raised about the sanctions.
Szeretnék válaszolni a szankciókkal kapcsolatban feltett konkrét kérdésre is.
EnglishThe mellow voices were raised in mutual accusation; furniture was being overturned.
A kedélyes hangok kölcsönös vádaskodásba csaptak át; felborult valamilyen bútor.
EnglishIt was the greatest effort he had ever made, but stiffly, stubbornly, he raised it.
A legnagyobb erőfeszítése volt életében, ám nehézkesen, konokul mégis felemelte.
EnglishThe question of individuals' rights in such an agreement has also been raised.
Szintén felmerült a személyiségi jogok kérdése egy ilyen megállapodás esetében.
EnglishFinally, and to close, some Members have raised the question of border controls.
Végül és lezárásul, néhány képviselő felvetette a határellenőrzések kérdését.

Hasonló fordítások a(z) "to be raised" szóra magyarul

raised melléknév
be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian