angol-magyar fordítás erre a szóra: to be quoted

EN

"to be quoted" magyar fordítás

EN

to be quoted {ige}

volume_up
1. "on the stock exchange", pénzügy
to be quoted
to be quoted

Példamondatok a(z) "to be quoted" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe who fights and runs away, General Peng quoted, lives to fight another day.
Aki harcolt és elfut idézte Peng tábornok , az élni fog, hogy holnap is harcoljon.
EnglishThen he quoted a few sentences from Caesar's account of his conquest of Britain.
Majd idézett néhány mondatot Caesar Britannia meghódításával kapcsolatos számadásából.
EnglishFigures released by the WHO and also quoted in European studies are alarming.
Aggasztóak a WHO által közzétett és európai tanulmányokban is megjelenő számadatok.
EnglishHe quoted softly: ' Faultily faultless, icily regular, splendidly null.'
Edmund finom hangsúllyal idézte: Tökélye sebez, szépsége fagyaszt, nézése üres."
EnglishHe quoted the words of all kinds of people who'd had a variety of these experiences.
Mindenféle emberek szavát idézte, akiknek különféle ilyen tapasztalata volt.
EnglishHe quoted carefully: A white camel with a load of oats is coming over the Pass.
Ezután halkan idézte: Egy fehér teve jön a szoroson át egy zsák zabbal.
EnglishAnd they quoted a villager who said, "This walk connects us to the world."
Idéztek egy falusit, aki azt mondta "Ez a séta a Világhoz kapcsol minket."
EnglishI shouldn't like my conjectures to be written down and quoted against me.
Nem szeretném, ha a találgatásaimat írásba foglalnák, és a fejemre idéznék.
EnglishWait for instructions, Tommy quoted from the note found on Mrs Sprot's bedroom floor.
Várja az utasítást idézett Tommy a Mrs. Sprot szobájában talált levélből.
EnglishFor messages that contain 8-bit characters, use 'quoted printable' MIME encoding.
8 bites karaktereket tartalmazó levelek esetén használjon 'quoted printable' MIME-kódolást.
EnglishThe renovation has been a five-year love affair, he is quoted as saying.
"A tatarozás olyan volt, mint egy ötéves szerelmi románc idézi őt az újság.
EnglishSo apart from the poem that you quoted to me the night that we met...
Eltekintve attól a verstől, amit akkor este idéztél, amikor megismerkedtünk...
EnglishOf the four cases he quoted, only one is not in both resolutions.
A négy esetből, amelyekre utalt, csak egy nincs benne mindkét állásfoglalásban.
EnglishKim quoted the proverb with a meditative cough, looking discreetly earthward.
- Kim egy elmélkedő köhintéssel idézte a közmondást, s szerényen a földre szegezte tekintetét.
EnglishThe lamps shone o'er fair women and brave men,* Wilkins malevolently quoted.
Szép hölgyek, bátor férfiak a lámpafényben idézte Wilkins gúnyosan.
EnglishThey have done abominable works,' I quoted with a sigh as we came together.
Megromlottak és utálatos hamisságokat cselekedtek idéztem sóhajtva.
EnglishFinally, the data which Mr Morganti just quoted is extremely alarming.
Végül pedig megjegyezném, hogy a Morganti úr által most idézett adat rendkívül riasztó.
EnglishI have quoted the Services Directive and the review of the consumer acquis.
Ezek közé tartozik a szolgáltatásokról szóló irányelv és a fogyasztói acquis felülvizsgálata.
EnglishI try to remember the things she quoted, the poets she loved.
Próbálok emlékezni a dolgokra, amelyeket idézett, a költőkre, akiket szeretett.
EnglishEarlier, Martin Schulz quoted an extract from one of these hollow declarations by the G20.
Korábban Martin Schulz idézett egy passzust a G20-ak valamelyik üres kinyilatkoztatásából.

Hasonló fordítások a(z) "to be quoted" szóra magyarul

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian