angol-magyar fordítás erre a szóra: be quiet!

EN

"be quiet!" magyar fordítás

EN

be quiet!

volume_up
Do be quiet, Aunt Caroline, Barbara ordered her.
- Maradj csöndben, Caroline néni - szólt rá Barbara.
Mennünk kell, maradj csöndben, és légy türelmes!
Udvariasan kérlek, hogy maradj csöndben!
Ali, be quiet and listen to the instructions.
Ali, hagyj békén és hallgasd az utasításokat.
Hagyj békén, vagy diszkvalifikállak.

Példamondatok a(z) "be quiet!" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe hawk had remained quiet, no flap of wings or hissing beak to warn Simon off.
A sólyom csendben maradt, nem csapkodott szárnyaival, egyetlen hangot sem adott.
EnglishHis insight and his quiet amusement did not comport with the brutal look of him.
Carson mereven nézett a derűs, nyugodt, bölcs, de vadállatias külsejű férfira.
EnglishWalking the quiet streets back to his abode, Tehol considered his earlier words.
A csendes utcákon hazafelé baktatva átgondolta mindazt, amit korábban mondott.
EnglishI'm really worried that the Empire has been so quiet in the last couple of years.
Aggodalommal tölt el, hogy a Birodalom túlságosan csendes az utóbbi néhány évben.
EnglishBe quiet, she snapped across to them, and almost all were chastened into silence.
Csend legyen förmedt rájuk, és szinte abban a pillanatban valamennyi elhallgatott.
EnglishHe was quiet, dark and shuttered and all the misery of life was in his eyes.
Nyugodt volt, sötét és összetört, az élet minden nyomorúsága ott ült a szemében.
EnglishOn and on Stolov talked, in his quiet persuasive entirely sympa- thetic manner.
Stolov beszélt, beszélt, a maga mélységesen együttérző, kapacitáló modorában.
EnglishI've found a nice quiet little hotel called (heaven knows why) the Deer Park.
Találtam egy kedves, csendes kis szállodát, ördög tudja, miért, Vadaskert a neve.
EnglishI guess he wanted you to have a few minutes of peace and quiet, Tony said uneasily.
Gondolom, azért, hogy maga egy kicsit megnyugodjon - felelte kényelmetlenül Tony.
English'We'll want to be as quiet as we can once we're in the city,' Sparhawk cautioned.
Ha beértünk a városba, teljes csendben kell haladnunk figyelmeztette őket Sparhawk.
EnglishWe fly her parents in from Seattle, and explain to them that it's to be kept quiet.
Ide hozzuk Seattle-ből a szüleit, megértetjük velük, hogy erről hallgatniuk kell.
EnglishHe found the nerve-center in the side of her neck and pressed it; she was quiet.
Kitapogatta a lány nyakán az idegdúcot és megnyomta, mire az elcsendesedett.
EnglishHe held himself quiet, his body still, his muscles relaxed, his eyes closed.
Ellazította magát, a teste mozdulatlan volt, izmai elernyedtek, szemét lehunyta.
EnglishImagine if you were quiet for 17 years and your mother was out in the audience, say.
Képzeljék el, hogy 17 évig hallgattak, és az édesanyjuk a közönség soraiban ül.
EnglishAin't enough gasoline in Craighead County to keep that thing quiet, my father said.
Az egész megyében nincs annyi benzin, hogy el tudjuk hallgattatni ezt a porontyot.
English'In the meantime,' Tony said, 'it's more important than ever that we keep this quiet.
- Addig is - folytatta Tony - fontosabb, mint valaha, hogy ezt titokban tartsuk.
EnglishHe loved to sit on the hill above the park on clear nights and enjoy a quiet smoke.
Imádott holdfényes éjszakákon a parkra néző dombon békésen cigarettázva ücsörögni.
EnglishMy brother, Remy, was quiet, retiring, his children sweet and good-natured.
Rémy bátyám csöndes, visszahúzódó ember volt, a gyerekei szelídek, jóindulatúak.
EnglishThe girl had been quiet and a little withdrawn, since she had seen Alvarito.
A lány, mióta Alvaritóval találkozott, kissé elcsendesedett és magába húzódott.
English'Though we don't have murders every day in this quiet little corner of the world.'
- Bár a világnak ebben a csöndes kis sarkában nem mindennap akad gyilkosság.

Hasonló fordítások a(z) "be quiet!" szóra magyarul

quiet főnév
on the quiet
to keep quiet ige
be quick!
Hungarian
to quiet ige
Hungarian
be careful!
Hungarian