angol-magyar fordítás erre a szóra: to be prey to

EN

"to be prey to" magyar fordítás

EN

to be prey to {ige}

volume_up
God grant that I can find Galahad before he falls prey to one of them!
Isten adja, hogy felleljem Galahadet, mielőtt áldozatul esik valamelyiknek!
They oppose the commercialisation of what is still a social good, even though it is prey to the profit-making of monopolies.
Ellenzik a kereskedelmi alapokra helyezését annak, ami még mindig a szociális javak egyike, még akkor is, ha ez áldozatul esik a monopóliumok profit-termelésének.

Példamondatok a(z) "to be prey to" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMoki would dearly love to steal K'tha-Jon's prey from him, but that could wait.
Moki szíves-örömest elorozta volna a prédát K'tha-Jon elől, de ez még várhatott.
EnglishThe Gnomes darted here and there, calling out wildly, trying to track their prey.
A vadul ordítozó gnómok erre-arra rohangáltak, igyekeztek eltalálni az elfeket.
EnglishUnder control of the wendigo, the spirit seemed inclined to play with its prey.
Úgy tűnt, hogy a vendigó irányítása alatt a szellem eljátszadozik az áldozatával.
EnglishOtherwise we risk that country becoming once again prey to outside interests.
Máskülönben azt kockáztatjuk, hogy az ország ismét külső érdekek prédájává lesz.
EnglishIn a web it could only wait passively, but with the lamp it could engage its prey.
Megszővén a hálót, nem tehetnek mást, mint várják, hogy majd csak beleakad valami.
EnglishThere is, however, a way in which she might win honor, and perhaps the prey, as well.
Mégis van egy mód arra, hogy becsületet és talán zsákmányt is szerezzen magának.
EnglishHe swept Keepiru with sonar, as if to memorize every curve of an intended prey.
Szonárjával végigsöpört Kipirun, mintha agyába akarná vésni a préda minden porcikáját.
EnglishThe Mask didn't care that his prey was female; he got the murder-hard for anyone.
A Maszkot nem érdekelte, hogy a prédája nőnemű-e, bárkitől megkeményedett.
EnglishBecause when you fell prey to a spell this strong, you were never the same.
Ó, de nem lesz az, mert az ilyen erős igézet örökre megváltoztatja az embert!
EnglishA prey to deep depression, Victoria said to herself: What a hateful place.
Ez erősen lehangolta Victoriát, s azt gondolta magában: Milyen undorító hely.
EnglishHe would be filled with self-doubt and torn by fear, easy prey for Brona.
Eltölti majd a kétely, marcangolja a félelem, könnyű zsákmánya lesz Bronának.
EnglishSquare face, thin blond hair, jaw like a prey turde, muscles rippling under the shirt.
Négyszögletes arc, gyér szőke haj, az állkapcsa olyan, mint a préda-teknőcé.
EnglishHis mouth wore the contented smile of a hunter who believed he had his prey trapped.
A szeme éhesen kitágult, a szája a prédáját elejtő vadász vigyorára nyílt.
EnglishDidn't it know that its place in the natural order was to serve as her prey?
Tudta vajon, hogy a természet rendje szerint az ő sorsa a zsákmány sorsa?
EnglishBut the knobby hunter meant them no harm, and stalked off in search of smaller prey.
Visszabújt az aljnövényzetbe, majd kisebb zsákmány után kezdett kutatni.
EnglishFor the first few years of his mission, infants and very young children were his only prey.
Küldetésének első pár évében csak csecsemők és kisgyerekek voltak a zsákmányai.
EnglishWho knows-this guy could be just another hungry lawyer waiting to pounce on wounded prey.
Ki tudja, lehet, hogy ez is csak egy keselyű ügyvéd, aki újabb zsákmányra vadászik.
EnglishOnly high-flying birds of prey, eagles or condors, could find refuge there.
Ott csak a hatalmas madarak, sasok és kondorkeselyűk keresnek menedéket!"
EnglishI had thought-if blood sacrifice is demanded-then, when Avalloch fell prey to her .
- Azt hittem, hogy ha véráldozat kell, hogy amikor Avalloch az Istennő áldozatául esett...
EnglishFirst, an illusion, a fantasy of ordinariness to lull our real prey.
Először egy kis illúzió, hogy a nyugodt környék elaltassa az áldozat éberségét.

Hasonló fordítások a(z) "to be prey to" szóra magyarul

prey főnév
to prepozíció
to fall prey to ige
be good enough to