angol-magyar fordítás erre a szóra: to be ploughed

EN

"to be ploughed" magyar fordítás

EN

to be ploughed {ige} [idióma]

volume_up
1. köznyelvi
to be ploughed (és: to fall, to get ploughed)
to be ploughed
volume_up
elhasal {i.} [átv.] (vizsgán)
to be ploughed
volume_up
elzúg {i.} [átv.] (vizsgán)

Példamondatok a(z) "to be ploughed" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAn if she were a thornier piece of ground than she is, she shall be ploughed.
Ha még tövisesebb föld volna is, mint amilyen, meg lesz szántva.
English2. land with spontaneous natural growth, which may be used as feed or ploughed in,
természetes növénytakaróval borított terület, amely felhasználható takarmánynak vagy beszántható,
EnglishKurik was looking out at the freshly ploughed fields they passed with an appraising eye.
Kurik szakértő szemmel nézett végig a frissen felszántott földeken, melyek mellett elhaladtak.
English'if the ground's been ploughed over, it's a fairly sure sign that Bhelliom's not there.'
Ahol fel van túrva a föld, ott szinte biztosan nincs a Bhelliom.
EnglishThat ground's been Ploughed and sifted over a hundred times or more.
Azt a földet már több mint száz alkalommal felásták és átmozgatták.
EnglishHis answer was honey-hipped; wordless labour, teetfi clenched, brow ploughed.
A férfi a testével válaszolt, szó nélkül szorította magához, összevont szemöldökkel, összeszorított foggal.
EnglishHis soul was as gouged as this field, ploughed by pain.
A férfi lelkét - amely ugyanolyan sebzett volt, akár a föld teste - fájdalom szaggatta.
EnglishThe car groaned uneasily as she ploughed her way up over the rough ground.
A kocsi nyögve folytatta útját az egyenetlen talajon.
English- intermediate crops to be harvested green (forage) or to be ploughed under (green manure).
nem fő vetemények, melyeket zölden takarítanak be (takarmány) vagy zölden beszántanak (zöld trágyázás).
EnglishThe other ploughed into the pavestones at the giants feet.
A másik a kövek közé fúródott az óriás lába előtt.
EnglishThey are the people who ploughed the earth among the hard rocks; they are heroes of working in the mountain wilderness.
Ők azok, akik felszántották a földet a kemény sziklák között; ők azok a hősök, akik a vad hegyek között dolgoznak.
Englishpistol a second time, whereupon he ploughed the sand with his face, planting his nose like a tuber.
A Teknologik-pribék térdre rogyott, előredőlt, megtámasztotta magát, de csak akkor terült el a földön, amikor a pisztoly másodszor is a fejéhez csattant.
EnglishHe ploughed on rather heavily.
EnglishProfits are being ploughed back for the benefit of shareholders and losses are being socialised, that is how the citizens see it.
A nyereséget visszaforgatják a részvényesek javára, a veszteségeket pedig közösen viseljük - így látják a polgárok a helyzetet.
EnglishMoray lay outstretched on the soft ploughed soil of the garden unit, listening with a deep inner knowledge to the soft ways of growth of the plants embedded in the soil.
Moray elnyúlva hevert a kert felszántott, puha földjén, s egy belső, mély tudással hallgatta a földben gyökerező növények halk növekedését.
EnglishDown the centre of Baker Street it had been ploughed into a brown crumbly band by the traffic, but at either side and on the heaped-up edges of the foot-paths it still lay as white as when it fell.
A Baker Streeten az úttestet már barnásszürke latyak borította, de az utca két oldalán és a megtisztított járdák szélén a hó még éppoly fehéren csillogott, mint amikor leesett.

Hasonló fordítások a(z) "to be ploughed" szóra magyarul

to get ploughed ige
be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian