EN

to be overjoyed {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be overjoyed" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis the young fellow was so overjoyed with, that he could not restrain himself.
A fiatalember annyira megörült ennek, hogy nem tudta türtőztetni magát.
EnglishNimue protested that such a gift was all too valuable, but inwardly she was overjoyed.
Nimue tiltakozott, hogy az ajándék túlságosan becses, de magában örvendezett.
EnglishFloyt knew Bear would get gallant, stoic, silently overjoyed support from that quarter.
Floyt tudta, hogy Bear most már lelkes támogatásra számíthat erről a részről.
EnglishAnd Arthur, hearing, understood, and instead of looking overjoyed, seemed only dismayed.
Arthur nyomban megértette, de cseppet sem látszott boldognak, inkább bosszúsnak.
EnglishMichael had been overjoyed about the church wedding, everyone could see it.
Michaelen mindenki láthatta, hogy a mennyekben jár a templomi esküvőtől.
EnglishWhy shouldn't I be overjoyed about a strange lily popping up out of nowhere?
Hogy is ne ujjonganék, amikor idekerül a semmiből egy furcsa liliom?
English. - I am 'overjoyed' by the number of loud statements and expressions of condemnation!
írásban. - Le vagyok nyűgözve a zajos nyilatkozatok és bírálatok számától!
EnglishThis is a great load off our minds and we are naturally overjoyed.
Nagy kő esett le a szívünkről és természetesen nagyon boldogok vagyunk.
EnglishAnd if to be a saint meant to be like Francis, why, I was overjoyed.
És ha a szentség azt jelenti, hogy olyanná kell lennem, mint Ferenc, annak csak örülni tudok.
EnglishI was overjoyed with this discovery, that I could take to the air as well as I had ever done.
Ujjongtam a felfedezéstől, hogy ugyanúgy tudok repülni, mint eddig.
EnglishCabestaing was overjoyed, and made answer that he would come to sup with him next day without fail.
Guardastagno nagy örömmel feleletül adta, hogy másnap okvetlenül elmegy hozzá vacsorára.
EnglishIt was when Lynelle and I drove into New Orleans alone together with Goblin that I was most overjoyed.
Akkor voltam a legboldogabb, ha hármasban Lynelle, Lidérc, én bementünk New Orleansba.
EnglishWe'd be overjoyed to see him, Your Majesty,' Dolmant
Ha csak mi tudjuk, mekkora csirkefogó, az nem sokat számít a Hierokrácia előtt.
English`Antha was overjoyed to see them!' said Amanda to Allan Carver.
Antha repesett, mikor meglátta őket! mesélte Amanda Allan Carvernek.
EnglishYour father, the Sovereign King Garach, is overjoyed at your safe return and wishes to welcome you.
Atyád, a fenséges Garach király örül szerencsés hazatérésednek, s személyesen kíván köszönteni.
EnglishThe human souls could see the angels and the human souls were overjoyed.
Az emberi lelkek látták az angyalokat, és ujjongtak!
EnglishWe'll be overjoyed to see him on neutral ground, won't we, Kalten?'
Örömmel találkoznánk vele semleges területen, nem igaz?
EnglishThe whole family, in short, were properly overjoyed on the occasion.
Egyszóval az egész család magánkívül volt az örömtől.
EnglishWhereat Ferondo was overjoyed, and said:- -It likes me well.
Ennek hallatára Ferondo fölöttébb jó kedvre derült s mondá:
EnglishI have met you and I am overjoyed for this reason, but at the same time I grieve for Pymfyd and Tyfer.
Nagyon örülök neki, hogy találkoztam veled, ugyanakkor erősen gyászolom Pymfydet és Tyfert!

Hasonló fordítások a(z) "to be overjoyed" szóra magyarul

overjoyed melléknév
be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!