angol-magyar fordítás erre a szóra: to be out of the woods

EN

"to be out of the woods" magyar fordítás

EN

to be out of the woods {ige} [idióma]

volume_up
túl van a veszélyen
to be out of the woods
javult a helyzet

Példamondatok a(z) "to be out of the woods" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishCovered in camouflage... sitting out in the woods all day, stakin' out a turkey.
Takarókba burkolózva... üldögélnek egész nap az erdőben, mintha lecövekeltek volna.
EnglishThey broke out of the woods, kicked their horses to a gallop, and dashed away.
Kiugrattak a fák közül, vágtára sarkallták lovaikat és elszáguldottak.
EnglishThis is important to remember because we are not out of the woods yet.
Fontos emlékeztetni arra, hogy még nem keveredtünk ki a válságos időkből.
EnglishSorry to bother you, but this crazy guy came out of the woods and tried to trash our car.
Bocs a zavarásért, de ez az őrült ember kijött az erdőből, és szarrá akarta törni a kocsinkat.
EnglishOut in the woods, Sims introduced Monk to the Swiss-made Sig Sauer 9mm automatic.
Kint a fák között Sims egy svájci gyártmányú, kilencmilliméteres, automata Sig Sauert mutatott Monknak.
EnglishThey had turned in the right direction, but they weren't out of the woods.
A megfelelő irányba fordultak, de még nem értek ki az erdőből.
EnglishAnd in the future, do a little research before you send a guy like that out into the woods.
És ajövőben nézz utána kicsit, mielőtt egy ilyen pasit ráuszítasz.
English'Man, you have to admit it's a little creepy, him turning up right out of the woods like that.'
- Öreg, azt azért el kell ismerned, hogy egy kicsit kísérteties, így előbukkanni az erdőből.
EnglishWe ought to find his party somewhere out in the woods, even if those enemy flyers don't seem able to.
Azért, mert a kék bőrűek nem találtak rájuk, attól nekünk még sikerülhet!
EnglishYou're out of the woods, but you're going to be sick for two more days.'
Túl vagy a nehezén, de még két napig fogsz betegeskedni.
EnglishJonesy almost shot the guy when he came out of the woods.
Jonesy kis híján lelőtte a fickót, amikor az kilépett az erdőből.
English'We found them,' she replied, 'but they won't come out of the woods.'
Megtaláltuk őket, de nem akarnak kijönni az erdőből.
EnglishHe spoke almost dreamily, as if he was all by himself, out in the woods, picking johnny-jump-ups.
Szinte álmatagon beszélt, mintha kinn sétálna valahol a szabadban, egyes-egyedül, és árvácskát szedne.
English1 need somebody to take me by the hand and lead me out of the woods.
Valakinek kézen kell fognia és kivezetnie a vadonból.
EnglishIt is overcoming it, although we are not yet out of the woods.
Megbirkózik vele, bár nem vagyunk még túl a nehezén.
EnglishSo you're out in the woods, or you're out in the pasture, and you see this ant crawling up this blade of grass.
Szóval az erdőben vannak, vagy a legelőn, és látják, hogy egy hangya egy fűszálon mászik felfelé.
EnglishData: A couple of New Jersey hunters are out in the woods.
Data: Néhány fickó New Jersey-ből az erdőben vadászik.
EnglishBut we are not out of the woods yet, so to speak.
Ugyanakkor, hogy úgy mondjam, még nem vagyunk túl a veszélyen.
EnglishLass, lass, she hissed, hovering over El in the darkness, ye'd best be gone from here right speedily, out into the woods.
- Leányom, leányom, - sziszegte El felé a sötétben. - jobb, ha most gyorsan elmégy innen az erdőbe.
EnglishExcept for that Id expect him, to burn what he could burn and bury what he could not burn out in the woods.
Ha azt feltételezem, hogy Bill a tettes, akkor elégeti, amit el tud, és eltemeti az erdőben, amit nem tud elégetni.