angol-magyar fordítás erre a szóra: to be out of sight

EN

"to be out of sight" magyar fordítás

EN

to be out of sight {ige}

volume_up
to be out of sight

Példamondatok a(z) "to be out of sight" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe innkeeper watched her march out of sight, hoping no ill would befall her.
A fogadósnő figyelte, amíg el nem tűnt a láthatáron, remélve, hogy nem éri baj.
EnglishThe house was out of sight, and Mark turned around and sat straight in the seat.
A ház már látótávolságon kívül volt, Mark visszafordult és elhelyezkedett az ülésen.
EnglishHe's dead, Flardryn said bitterly, watching the masked elf slump down out of sight.
- Meghalt. - mondta Flardryn keserűen és még látta összerogyni a maszkos elfet.
EnglishHe found himself a bed out of sight between two graves and laid his head down.
Talált magának egy fekvőhelyet két sír közt egy félreeső részen, és lefeküdt.
EnglishNone of them are going to worry much if you drop out of sight for a week or ten days.
Egyiküknek sem okoz álmatlan éjszakát, ha nyolc-tíz napra eltűnsz a szemük elől.
EnglishThey watched until the car was out of sight, headed down the eastern slope.
Nézték, amint a kocsi lassan leereszkedik a keleti lejtőn, és eltűnik szem elől.
EnglishIn the top shelves, almost out of sight, slept the pudgy biographies of dukes.
A felső polcokon, szinte észrevehetetlenül szunnyadtak a hercegek dagadt életrajzai.
EnglishThey stopped deep in the woods, out of sight of the fence rows of Romey's neighbors.
Jó mélyen bementek az erdőbe, Romey szomszédai itt semmiképpen nem láthatták őket.
EnglishLord Asriel was waiting behind a great block of granite, out of sight of the Regent.
Lord Asriel egy hatalmas gránittömb mögött várakozott, kívül a Régens látómezején.
EnglishThe rest of them are still out of sight beyond the gas giant, Gillian said.
A többiek még látómezőn kívül vannak, a gázóriás másik oldalán mondta Gillian.
EnglishKowalski watched the taxi turn back into town until it was out of sight.
Kowalski megvárta, amíg a taxi visszafordul a belváros felé, és eltűnik az úton.
English(They were by the shoal under the first bridge-span, out of sight of hungry priests.)
(A híd első íve alatt, a hídoszlop mögött védve voltak az éhes papok tekintete elől.)
EnglishFather, that's so far out of sight that I think its almost easier to believe in the devil!
Atyám, ez annyira távoli, hogy szerintem majdhogynem könnyebb az ördögben hinni.
EnglishThe water swirled away from us and the boat slid out of sight into the inky trough.
Az örvény visszahúzódott, és a csónak eltűnt a koromsötét hullámvölgyben.
EnglishShe raised the shotgun, but the pallid creature dropped into the manhole, out of sight.
Felemelte a puskát, de a fakó lény abban a pillanatban beugrott a csatornába.
EnglishAs soon as I'm out of sight in the closet, open the door, but don't let on that I'm here.
Ha bebújtam a szekrénybe, nyissa ki az ajtót, de ne árulja el, hogy itt vagyok!
EnglishWhen the opposition is cunning and dedicated, the price can go right out of sight.
Amikor az ellenség ravasz és elszánt, az ár a csillagos égig emelkedhet.
EnglishA moment later there was a movement in the hall behind them just out of sight.
Egy pillanattal később mozgás támadt a folyosón, ahonnan most léptek be.
EnglishBut now was her time alone, with him safely out of sight and out of mind.
Ám ez most az ő ideje, amikor nem kell látnia a férfit, és nem is kell gondolnia rá.
EnglishThe big man made a fist into which his whiskey sour glass melted almost out of sight.
A behemót ökölbe szorította a kezét, a whiskyspohár szinte láthatatlanná olvadt benne.