angol-magyar fordítás erre a szóra: to be out of action

EN

"to be out of action" magyar fordítás

EN

to be out of action {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be out of action" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe said, Nobody blew the computer up, or even put it out of action.
Senki se robbantotta föl a számítógépet, még csak nem is tették működésképtelenné.
EnglishWe have to be ready to kill them or put them out of action some other way.
Fel kell készülnünk arra, hogy végezzünk velük, vagy valahogy kivonjuk őket a forgalomból.
EnglishRather, one employs devices to take the enemy's guns out of action.
Legtöbbjük nyitott tetejű, vékony acélból készült szerkezet volt.
English'Kalten, Bevier and Tynian are more or less out of action.'
Kalten, Bevier és Tynian kisebb-nagyobb mértékben cselekvésképtelen.
EnglishPatience is running out, and action is needed urgently.
Elfogyóban van a türelem, sürgős cselekvésre van szükség.
EnglishOut of action, a person's skills get blunted.
Ha az ember nincs állandó gyakorlatban, eltompulnak az érzékei.
EnglishAt this difficult juncture, putting the support mechanism into action cannot mean taking the European rule of law out of action.
Ebben a nehéz helyzetben a támogatási mechanizmus foganatosítása nem jelentheti az európai jogállamiság hatástalanná tételét.
EnglishEvidently the speed and destructiveness of our initial attack had put Ganturath's far-speakers out of action before the alarm could go abroad.
Az erőd villámgyors lerohanásának volt köszönhető, hogy a wersgorok nem tudták riadóztatni a többi helyőrséget.
EnglishVehicles equipped with an overdrive-which can be actuated by the driver shall be tested with the overdrive out of action.
A vezető által működtetett gyorsmeneti fokozattal (overdrive) ellátott gépjárműveket a gyorsmeneti fokozat működtetése nélkül kell vizsgálni.
Englishto put sth out of action
EnglishNow, ladies and gentlemen, the annual report on human rights sets out the action taken by the European Union in pursuit of this goal.
Most pedig, hölgyeim és uraim, az emberi jogokról szóló éves jelentés felsorolja az Európai Unió által a cél megvalósítása érdekében végrehajtott tevékenységeket.
EnglishThat is why Mr Corbett and other Europhiles want to try to put us, and any group like us elected after 2009, out of action if they can.
Ezért szeretné Corbett úr és a többi eurofil megszüntetni a képviselőcsoportunkat és minden hozzánk hasonló képviselőcsoportot a 2009-es választások után, ha lehetősége van rá.
EnglishEvidently he wasn't carrying a gun, and he was impressed by the speed and ease with which his partner had been taken out of action.
Nála nyilvánvalóan nem volt fegyver, és valószínűleg megdöbbentette, milyen gyorsan sikerült Elliotnak kivonni a forgalomból barátját, ezért jobbnak látta, ha eltűnik a színhelyről.
EnglishWe examine very carefully the most recent judgments of the Greek Supreme Court and if we find out that action has to be taken by the Commission, we will not hesitate to do so.
Nagyon gondosan vizsgáljuk a görög legfelsőbb bíróság legutóbbi ítéleteit, és ha azt találjuk, hogy a Bizottságnak intézkednie kell, akkor nem fogunk habozni.
EnglishTo be honest, I might have if it had ever occurred to me, but I don't know one end of a computer from the other--I wouldn't know how to go about putting it out of action.
Hogy őszinte legyek, megtettem volna talán, ha eszembe jut, de sajnos azt sem tudom, melyik végén kell egy számítógéphez nyúlni, hát még, hogy hogy kell működésbe hozni.
EnglishThe European Union must make a strong political commitment with the political authorities of the countries involved and must carry out joint action with the United Nations.
Az Európai Uniónak az ország érintett politikai hatóságaitól határozott politikai kötelezettségvállalást kell kapnia és az Egyesült Nemzetek Szervezetével együttesen kell fellépnie.