EN

to be out {ige}

volume_up
Fortescue rang up they had instructions to say that he was out.
Dubois házon kívül van.
- Pillanatnyilag házon kívül van.
- Házon kívül van.
Marple kisasszony nincs otthon.
Tíz óráig nincs otthon.
So that when Miss Blacklock and Miss Bunner are out—which is most afternoons—they go blackberrying—the coast is clear.
Szóval, amikor Miss Blacklock és Miss Bunner nincs otthon vagyis majdnem minden délután tudniillik eljárnak szedret gyűjteni , akkor tiszta a levegő.
The Nightingales too damn delicate, right out in the cold.
Fülemüle túl kényes, kinn van a hidegen.
More likely, the person we're looking for is out West.
És ami valószínűbb, hogy az általunk keresett személy kinn van valahol Nyugaton.
Ha az asszony ott kinn van, akkor biztosan meglátja!
`What do you mean, he's out?' roared Valentin to the weeping wife of a taxi-driver in Egletons.
Hogyhogy nincs itthon? üvöltött Valentin egy egletons-i taxisofőr pityergő feleségére.
Nem "nincs itthon", hanem "távol van", gondolta Karpov.
What say we frisk the apartment while he's out?
Mit szólna hozzá, ha egy kicsit megnéznénk a lakását, amíg nincs itthon?

Példamondatok a(z) "to be out" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey want this Jackal fellow out, do they? the French Minister of Justice asked.
- Azt a Sakált akarják kiszabadítani? - kérdezte a francia igazságügy-miniszter.
EnglishOut of the tail of her eye she could see Benito Hoover gaping with astonishment.
Szeme sarkából észrevette, hogy Benito Hoover valósággal tátog a megdöbbenéstől.
EnglishFunny the way the shirt sleeve was still neatly sticking out of the coat sleeve.
Vicces, hogy az ing mandzsettája még mindig milyen pipecül lóg ki a kabátujjból.
EnglishAll we have to do is get back out of the driveway and get pointed down the bill.
Csak annyi kell, hogy kifaroljunk, és az autó orrát a dombnak lefelé irányítsam.
EnglishFeeling in the pocket of his coat, he drew out a folded up piece of dirty paper.
Kabátja zsebében kutatva, egy összehajtogatott, piszkos papírdarabot húzott elő.
EnglishWell, Tony said, we came here to find out if there actually had been an autopsy.
Nos - felelte Tony -, azért jöttünk, hogy megtudjuk, volt-e egyáltalán boncolás.
EnglishJessop pointed out a small man with crafty eyes and a shock of curly, fair hair.
Jessop egy alacsony, ravasz pillantású, bozontos fekete üstökű fickóra mutatott.
EnglishNash rose to take Tommy out, but I gestured for them to go on with their supper.
Nash felállt, hogy kivigye Tommyt, de intettem nekik, hogy vacsorázzanak tovább.
EnglishFarther north and lie could barely make out traffic moving on a distant highway.
Még távolabb északra volt az autópálya, de Popov nemigen látott rajta forgalmat.
Englishhe calls out loudly.
Mondd, Rudy, te nem a Brodnax és Speerhez mész dolgozni? szólít meg jó hangosan.
EnglishHe held out his bloodstained, dusty right hand, and the old man shook it gently.
Kinyújtotta vérfoltos, piszkos jobbját, és az öregember gyengéden megszorította.
EnglishJanus Senpre had carried out his part in securing the city earlier that morning.
Janus Senpre a maga részéről aznap reggel mindent megtett a város biztosítására.
EnglishThose were not the tweeds he had crawled out of before seeking bed, Simon noted.
Nem azok a rongyok voltak, amiket levetett ágyba bújáskor, állapította meg Simon.
EnglishRadar contact on another vessel, now one o'clock, three miles, Pilas called out.
Radarkapcsolat egy újabb hajóval kilenc óránál, három mérföldre kiáltotta Pilas.
EnglishFrom among the dried flowers and the pine sprays a bright yellow eye looked out.
A szárított virágok meg a fenyőgallyak közül fényes sárga szempár kandikált ki.
EnglishI didn't dare go out to buy anything, because Belbo might call while I was gone.
A telefon néma maradt, a boltba lemenni nem mertem, hátha épp közben hív Belbo.
EnglishChuckling, the figure waved, bringing cold flames to pinwheel out of nothingness.
Az alak kuncogni kezdett, majd pörgő hideg lángnyelveket idézett meg a semmiből.
EnglishOne where I could have got game in diamonds - and Roberts bluffed me out of it.
Az egyikben száz pontot érhettem volna el káróból, de Roberts blöffje megzavart.
EnglishI threw you out of the Guild because I'm mealy-mouthed Preacher Powell, didn't I?
Azért dobattalak ki a Szövetségből is, mert én vagyok a mézesmázos Powell, ugye?
English`They said she went out to it,' he confessed, the tears coursing down his cheeks.
Azt mondják, Emily ment ki hozzá vallotta meg, és végigperegtek arcán a könnyek.

Hasonló fordítások a(z) "to be out" szóra magyarul

out határozószó
Hungarian
to put out ige
to pull out ige
to work out ige