angol-magyar fordítás erre a szóra: to be on watch

EN

"to be on watch" magyar fordítás

EN

to be on watch {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be on watch" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishCaladnei, please just watch and listen and pretend ye're not here for a bit, eh?
- Caladnei, most csak hallgass, és figyelj, és tégy úgy, mintha itt sem lennél.
EnglishI can't promise guardian angels, but there are forces that can watch out for you.
Nem ígérhetek őrangyalokat, de lesznek olyan erők, amelyek odafigyelnek magukra.
EnglishThe other boys, I couldn't quite distinguish, but these two were easy to watch.
A többi fiú kissé összemosódott előttem, de ezt a kettőt könnyű volt felismernem.
EnglishBut we can watch the slick from the Nimrod, said the group captain from the RAF.
De figyelhetjük az olajfoltot a Nimródról mondta a Királyi Légierőő kapitánya.
EnglishIt would be spotted by the deck watch, and of course the ship has a radar scanner.
A fedélzeti őőrség kiszúrná, és természetesen a hajónak van pásztázó radarja is.
EnglishDo they watch, judging me, as I betray my old and trusting husband with Accolon?
Figyelik és elítélik, ahogyan megcsalom öreg és bennem bízó uramat Accolonnal?
EnglishThey went over to the west side of the park, where they could watch Walnut Street.
Átmentek a park nyugati oldalára, ahonnan szemmel tarthatták a Walnut Streetet.
EnglishOr should she go on to the bathing beach to watch the bathers and the children?
Vagy menjen el egészen a strandig, és nézegesse a fürdőzőket meg a gyerekeket?
EnglishIt had come from outside his room, from the hall where Dardan and Rhoe stood watch.
Kintről hallatszott, a folyosóról, ahol Dardan és Rhoe őrködött a szobája előtt.
EnglishIndeed the thing liked to watch such goings-on-with lovers, whores, mistresses.
Állítsátok a hegedűsöket az ajtó elé, és olyan lábat hozzatok, amely tud táncolni.
EnglishSelf-abuse, Chavez said, checking his watch and reaching for his radio microphone.
- Önkínzók - mondta Chávez, órájára nézett, majd rádiója mikrofonja után nyúlt.
EnglishIt was level land: not ankle-breaking country, though he had to watch his footing.
Sík terepen haladt: nem bokaficamító terep, de azért figyelnie kellett, hova lép.
EnglishWe watch a comedy with few laughs while sitting in our same positions on the bed.
Szokásos helyünkön ülünk az ágyon, és egy gyenge vígjátékot nézünk a tévében.
EnglishI will watch my poor Carna devour you from sole to scalp, and take pleasure in it.
Tétlenül fogom végignézni, ahogy szegény kis Carnám szőröstül-bőröstül felfal.
EnglishHe grinned and tucked the folded dollar neatly into the watch pocket of his pants.
Vigyorgott, és az összehajtott dollárt gondosan bedugta a nadrágja órazsebébe.
EnglishHe paused for a second, looked at his watch, then offered them a pleasant smile.
Egy másodpercre elhallgatott, órájára nézett, majd nyájasan a társaságra mosolygott.
EnglishHe turned on the lamp beside the bed and picked up the pocket watch on the bedtable.
Felkapcsolta az ágy melletti lámpát, és elvette zsebóráját az éjjeliszekrényről.
EnglishYou use me as your instrument in this awful hell of war... to watch over them.
Haszálj engem eszközödnek ebben a rettenetes háborúban... hogy gondjukat viseljem.
EnglishFrom the land side it was mainly wall with watch towers and firing slits in plenty.
A szárazföld felől majdnem csupasz fal volt őrtornyokkal és rengeteg lőréssel.
EnglishDAWN Gee, Bill, do you think Jeffie's old enough to watch something like that?
DAWN De Bill, gondolod, hogy Jeff elég nagy ahhoz, hogy egy ilyen filmet megnézzen?

Hasonló fordítások a(z) "to be on watch" szóra magyarul

on
on határozószó
watch főnév