angol-magyar fordítás erre a szóra: to be on the wrong track

EN

"to be on the wrong track" magyar fordítás

EN

to be on the wrong track {ige}

volume_up
Parliament is on the wrong track with this.
A Parlament rossz nyomon jár ebben a kérdésben.
Her instincts had told her she was on the wrong track.
Ösztönei megsúgták, hogy rossz nyomon jár.
rossz nyomon jár
rossz nyomon van
to be on the wrong track
rossz irányban halad
rossz irányban kereskedik

Példamondatok a(z) "to be on the wrong track" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishEverything must fit in - in its appointed place - otherwise I am on the wrong track.'
Mindennek be kell illeszkednie... a kijelölt helyére... különben rossz nyomon járok.
EnglishI also think that we are still on the wrong track with regard to Kyoto.
Emellett úgy gondolom, hogy továbbra sem a jó úton haladunk, ami Kiotót illeti.
EnglishThat is intolerable, and Russia is on the wrong track with such a policy.
Ez tarthatatlan, és Oroszország rossz úton jár az ilyen politikával.
EnglishThese early experimenters, the D.H.C. was saying, were on the wrong track.
Az első kísérletezők mondta az igazgató rossz nyomon jártak.
EnglishEurope is on quite the wrong track in this area, as in so many others.
Európa a rossz úron jár e területen, és sok máson is.
English(DA) Mr President, EU transport policy is on the wrong track.
(DA) Elnök úr, az EU közlekedéspolitikája téves úton halad.
EnglishLadies and gentlemen, I think that we are on the wrong track.
Hölgyeim és uraim! Azt hiszem, hogy rossz úton járunk.
English'Jesus, Seames, are you ever on the wrong track!'
- Jézusom, Seames, maga nagyon rossz nyomra tévedt!
EnglishHer instincts had told her she was on the wrong track.
Ösztönei megsúgták, hogy rossz nyomon jár.
EnglishParliament is on the wrong track with this.
A Parlament rossz nyomon jár ebben a kérdésben.
EnglishI repeat: we are on completely the wrong track.
EnglishIf our aim is just to liberalise, open up, and enable a few people to make profits, we are on the wrong track.
Amennyiben csupán a liberalizáció, a piacok megnyitása és néhány ember haszonszerzésének elősegítése a célunk, akkor rossz úton haladunk.
EnglishCommissioner, I believe we need to redefine this strategy, which has been on the wrong track and sometimes led to setbacks.
Biztos úr, véleményem szerint újra kell definiálnunk e stratégiát, amely rossz irányba tart, és időnként akadályokhoz vezet.
EnglishThat is the wrong track for Lisbon.
EnglishThe resolution that we will be voting on tomorrow takes the wrong track in two respects and we do not endorse these approaches.
Az állásfoglalás, amelyről holnap kell szavaznunk, két szempontból is tévútra tévedt, és mi nem csatlakozunk ehhez az irányhoz.
EnglishYou can't understand two people talking at once ("If you're listening to this version of") ("me you're on the wrong track.")
Nem vagy képes megérteni két embert, ha egyszerre beszélnek ("Ha erre a hangra figyelsz vagy, ebben az esetben, ha egy ember kétszeresen beszél.
EnglishYou are on the wrong track.
Englishto be on the wrong track
EnglishWe believe that the European Commission's strategy for a more competitive defence industry within the EU is on completely the wrong track.
Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottságnak az EU-n belüli versenyképesebb védelmi iparra irányuló stratégiája teljesen rossz úton jár.
Englishto be on the wrong track