angol-magyar fordítás erre a szóra: to be on the wing

EN

"to be on the wing" magyar fordítás

EN

to be on the wing {ige}

volume_up

Példamondatok a(z) "to be on the wing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishCastor had a small wing feather, but Germanicus a splendid one from the tail.
Castornak kis szárnytoll jutott, míg Germanicus remek farktollal dicsekedhetett.
EnglishEven his feeling of shame vanished like the shriveled ash of a dragonfly's wing.
Kiégett belőle a szégyenérzet, és hamuvá lett, mint lángba tartott szitakötő.
EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
A recesszió fagyos szelében a befektetők az euro szárnyai alatt kerestek menedéket.
EnglishOver here in the west wing is the Overlook Dining Room and the Colorado Lounge.
Itt, a nyugati szárnyban helyezkedik el a Panoráma Étterem és a Colorado Drinkbár.
EnglishHis territory was the West Wing, where he had been cleaning for thirty years now.
A Fehér Ház nyugati szárnya volt a területé, ahol már harminc éve takarított.
EnglishMunro grunted and looked back over the wing tip at the receding city of Moscow.
Munro morgott valamit, és hátranézett, a szárny végén túl elmaradó Moszkvára.
EnglishAlexander went to the huge maple desk and sat behind it, in Kennebeck's wing chair.
Alexander odasétált a nagy juharfa asztalhoz, és leült mögé, Kennebeck székébe.
EnglishIt was their sole link to the youthful Wing Rider, and Wil had guarded it carefully.
Ez volt az egyetlen kapcsolatuk a kis Szárnyas Lovashoz, aggályos gonddal őrizte.
EnglishI went over and picked him up by his good wing and dropped him into the wastebasket.
Odamentem, felemeltem épen maradt szárnyánál fogva, és bedobtam a papírkosárba.
EnglishActivists from the left-wing movement 'Kazakhstan 2012' are being harassed and jailed.
A "Kazahsztán 2012” baloldali mozgalom aktivistáit zaklatják és börtönbe zárják.
EnglishThen the monster broke Jerle's grip, leaped onto the balustrade, and took wing.
A szörnyeteg kitépte magát Jerle markából, felpattant a mellvédre és szárnyat bontott.
EnglishHe pictured Thomas's room on the first floor of the no wing, at the northwest corner.
Aztán maga elé képzelte Thomas szobáját, a keleti szárny első emeletén a sarokban.
EnglishNow, seven properties are for sale around the fifth wing of the Eternal Domicile.
Aztán van hét eladó ingatlan az Örökös Palota ötödik szárnyának közelében.
EnglishLess than a hundred meters from the north wing of the light assembly building.
Kevesebb, mint százméternyire a könnyű összeszerelő üzem északi szárnyától.
EnglishThen, abruptly, they took wing all at once - hundreds of them, perhaps thousands.
Azután, hirtelen, valamennyien felröppentek: több százan, talán ezren is.
EnglishShe can heal the wing of a broken bird and bring sight to its blinded eye.
A kislány, akit CCY 21-21-nek hívnak messiási képességekkel rendelkezik, de ember.
EnglishIt felt insubstantial beneath his palm, as fragile as the bone in a bird's wing.
Olyan anyagtalannak tűnt a keze alatt, olyan törékeny volt a csontja, mint a madárszárny.
EnglishThink of newspapers such as La Repubblica and of the entire left-wing press.
Gondoljunk csak az olyan lapokra, mint a La Repubblica és az egész baloldali sajtóra!
EnglishCrew, we have a Russian armored vehicle about a hundred yards off our left wing.
Legénység, a bal szárny mellett száz yardnyira fegyveres katonai jármű.
EnglishIts high windows were dark except for those on the ground floor in the left wing.
A magas ablakok sötétek voltak, kivéve a bal oldali szárny földszintjét.