angol-magyar fordítás erre a szóra: to be on the rocks

EN

"to be on the rocks" magyar fordítás

EN

to be on the rocks {ige}

volume_up
to be on the rocks
rossz helyzetben van
to be on the rocks
I said your marriage was on the rocks, she said.
Azt mondtam, hogy zátonyra futott a házasságod felelte.
Azt mondod, zátonyra futott a házasságod?
Two smaller vessels went down before Gennanicus's eyes, and the third, which was Piso's, was dismasted and was being driven on the rocks of the northern headland.
Két kisebb hajó elsüllyedt Germanicus szeme előtt, a harmadik pedig, amely Pisót hozta, észak felé sodródott, és zátonyra futott egy sziklán.
to be on the rocks

Példamondatok a(z) "to be on the rocks" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe cluster of rocks was a hundred yards around the curve of the hill, all right.
A kőhalom valóban százméternyire volt a hajlat mögött, de az ellenkező irányban.
EnglishNot only can they run like blazes, but they can also scale these sharp rocks...
Nemhogy egy szempillantás alatt elfut, de biztosan mozog az éles sziklák között.
EnglishThe rocks will tumble down and bounce and roll and pile up on top of each other.
A sziklák lezuhannak, felpattannak, gurulnak, és egyre magasabbra halmozódnak.
EnglishThe man was wedged between two rocks, flung there by the tide earlier in the day.
Az illető két szikla közé szorult, nyilván a dagály sodorta oda a nap folyamán.
EnglishYou can't see nuffink beyond that surf -- there may be a 'ole cap o' rocks there.'
Semmi nem látszik attól a hullámveréstől, akár egy rakás szikla is lehet alatta!
EnglishGasping, Lee and Grumman forced themselves up the steep slope of rocks and scree.
Lee és Grumman lihegve kapaszkodott feljebb a meredek, sziklás, görgeteges talajon.
EnglishHe said, There are streams among the rocks, and Judy tested the water days ago.
A sziklák között patakok folynak; Judy már napokkal ezelőtt megvizsgálta a vizüket.
EnglishThe rocks were the danger, and the monsters of the deep who lived in the lochs.
A veszélyt a sziklák jelentették, meg a mélység szörnyei, amelyek a tavakban éltek.
EnglishArching and snuffling, the transformed wizard writhed on blood-spattered rocks.
Az átváltozott varázsló zihálva hánykolódni és vonaglani kezdett a véres sziklákon.
EnglishHe started up, the ice-chest cradle beginning to feel like a sack of rocks to him.
A hűtőládából csinált bölcső kezdte olyan súllyal húzni a karját, mint a kősó.
EnglishHe touched the horn and a great roar of sound echoed from the rocks of the bay.
Megnyomta a dudát, s az öböl sziklái megsokszorozódva verték vissza a hangot.
EnglishI crawled over a last jut of rocks and weeds and climbed to my feet in soft grass.
Átevickéltem egy utolsó sziklás-gazos kiszögellésen, és puha fűben ugrottam talpra.
EnglishIt is not easy to climb a cliff while enemies are dropping rocks from above.
- Nem könnyű sziklát mászni, amikor fentről az ellenség köveket dobál az emberre.
EnglishShe drove herself hard, pulling at the rocks with the same gusto as he did.
Megacélozta akaratát, és ugyanolyan lendülettel esett a köveknek, mint a férfiak.
EnglishFrom the very rocks of Avernus, pit fiends erupted, leading armies of winged devils.
Pokoldémonok emelkedtek fel Avernus sziklái közül, szárnyas ördögseregek élén.
EnglishShe could tell you the size and number and sex of a herd of goats crossing rocks.
Meg tudta mondani, mekkora a sziklák között átkelő kecskenyáj, és mennyi abban a bak.
EnglishThe water table is a thin ribbon between the sandy surface layer and the rocks below.
A víz ebben a keskeny sávban gyűlik össze, a felszíni homok és sziklaréteg alatt.
EnglishThe torches were set on the ground, twisted among the rocks, and extinguished.
A barlangba lépve, az áramfejlesztővel szemben Tess gyapjúkabátokat látott.
EnglishBring the moon close enough to Earth, and those two rocks would simply float away.
Vigye a holdat közelebb a Földhöz, és az a két kő egyszerűen el fog lebegni egymástól.
EnglishHe leaped into the air, and the beam missed him, exploding one of the frozen rocks.
De az energiasugár olyan erőt képviselt, hogy Luke majdnem kiejtette kezéből a kardot.