angol-magyar fordítás erre a szóra: to be on the right track

EN

"to be on the right track" magyar fordítás

EN

to be on the right track {ige} [idióma]

volume_up
to be on the right track
The Commission is now on the right track, but unfortunately it has neglected to carry out checks in recent years.
A Bizottság úton jár, de az utóbbi években sajnálatos módon elhanyagolta az ellenőrzéseket.
It is on the right track, since the most important thing is to regularise the black economy and take steps to combat crime.
úton jár, hiszen a fehérítés és a bűnözés elleni föllépés a legfontosabb.
úton jár

Példamondatok a(z) "to be on the right track" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishPersonally I think that almost everything the report says is on the right track.
Személyesen azt gondolom, hogy majdnem minden, amit a jelentés állít, igaz.
EnglishMaking sure that we get on the right track in Bali is, of course, fundamental.
Az, hogy Balin a megfelelő útra lépjünk, természetesen alapvető fontosságú.
English. - (FR) Mr President, Mr Barrot, I believe we are on the right track.
előadó. - (FR) Elnök úr, Barrot úr! Úgy hiszem, hogy jó úton haladunk.
EnglishI believe that we succeeded very well in doing that, and we are on the right track here.
Úgy hiszem, e téren jelentős sikereket értünk el, és a helyes úton járunk.
EnglishThere are still areas where we need to get back on to the right track.
Még mindig vannak olyan területek, ahol vissza kell találnunk a helyes útra.
EnglishI believe we are on the right track, and we therefore wish to continue.
Úgy hiszem, hogy jó úton haladunk, ezért folytatni szeretnénk munkánkat.
EnglishHis interventions always reassure me that we are indeed on the right track.
Felszólalásai biztosítanak arról, hogy valóban jó irányba haladunk.
EnglishThis, I daresay, is the best proof that you are on the right track.
Ez, bizton állíthatom, a legjobb bizonyítéka annak, hogy jó úton haladnak.
English(DE) Madam President, I believe that we are on the right track with regard to the Balkan States.
(DE) Elnök asszony, úgy gondolom, hogy helyes úton járunk a balkáni államok ügyében.
EnglishThat is why I believe we are on the right track, including with Galileo.
Ezért gondolom, hogy jó úton járunk, ideértve a Galileot is.
English'And, before it gets back on the right track,' said Jones, 'some heads are going to roll.'
- És mielőtt visszajut a normális kerékvágásba - folytatta Jones -, néhány fejnek le kell hullania.
EnglishWe have worked hard to get things on the right track for aviation and rail travel.
Keményen dolgozunk azon, hogy a helyes útvonalra tereljük a dolgokat a repülésben és a vasúti utazásokban is.
EnglishI will know I'm on the right track when I can simply describe a bit of human nature.
- Ha majd képes leszek leírni az emberi természet egy kicsiny darabkáját, tudni fogom, hogy jó úton haladok.
EnglishHowever, if we can agree on this, then we will be on the right track.
Ha azonban ebben meg tudunk egyezni, akkor jó úton járunk.
EnglishAlready you're more confident that you're on the right track, aren't you?
Akkor már biztosabb vagy benne, hogy ráhibáztál, nem?
EnglishThe important thing is, that we'll know we're on the right track.
A legfontosabb, hogy akkor már bizonyosan jó nyomon vagyunk.
EnglishThere is still a long way to go, but we are on the right track.
Még hosszú utat kell megtennünk, de a helyes úton vagyunk.
EnglishHowever, do you really think you are on the right track?
Mindazonáltal valóban azt gondolják, hogy a helyes úton haladunk?
EnglishIf we follow this path, then we will be on the right track.
Ha követjük ezt az utat, akkor a helyes irányba haladunk majd.
EnglishThe Commission is now on the right track, but unfortunately it has neglected to carry out checks in recent years.
A Bizottság jó úton jár, de az utóbbi években sajnálatos módon elhanyagolta az ellenőrzéseket.