angol-magyar fordítás erre a szóra: to be on the rack

EN

"to be on the rack" magyar fordítás

EN

to be on the rack {ige} [idióma]

volume_up

Példamondatok a(z) "to be on the rack" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe took a sheet of paper from the rack in front of him and handed it to Hardcastle.
Egy szállodai levélpapírt emelt fel az asztalról és átnyújtotta Hardcastle-nek.
EnglishKurtz slid out behind him and Freddy heard him rack the slide of his personal.
Kurtz mögéje siklott, és Freddy hallotta, amint felhúzza oldalfegyverének závárját.
EnglishOtto shrugged and reached under the bar and took a tall beer glass from a rack.
A férfi megvonta a vállát, benyúlt a bárpult alá, és elővett egy hosszú söröspoharat.
EnglishShe hung her umbrella on a rack behind the door and laid her briefcase on the floor.
Esernyőjét az ajtó melletti fogasra akasztotta, aktatáskáját meg letette a földre.
EnglishHe closed the book and returned it carefully to the magazine rack beside the chair.
Mark becsukta a telefonkönyvet, és óvatosan visszatette a szék melletti újságtartóba.
EnglishShe went to the rack where the carving knives hung from their magnetized strips.
Wendy odament a mágneses tartóhoz, amelyről a hússzeletelő kések lógtak.
EnglishHe can see it on the candy-rack, a bright yellow mark something like a handprint.
- Látja a cukorkás gondolán a jelet, rikító sárga, mint egy ujjlenyomat.
EnglishMr Rack's report considers important concepts in many different areas.
Rack úr jelentése fontos elképzelésekkel foglalkozik számos különböző területen.
EnglishHe stepped into his shorts again, then sat on his rack to slip into his socks.
Visszabújt a sortjába, azután leült a priccsre, és felhúzta a zokniját.
EnglishThe last speaker, Mr Rack, said that a new culture has to be developed.
Az utolsó felszólaló, Rack úr, mondta, hogy ki kell alakítani egy új kultúrát.
EnglishMercy placed the hot baking sheet full of finished cookies on a second wire rack.
Mercy kivette a második tepsit; ezt is egy alumíniumrácsra helyezte.
EnglishSecondly, I would like to respond to what Mr Reinhard Rack said about the burden of the past.
Másodszor, szeretnék reagálni arra, amit Reinhard Rack mondott a múlt terheiről.
EnglishDiscouraging unmeritorious claims, as referred to by Mr Rack: yes.
Méltánytalan keresetek benyújtásától való elriasztás, amire Rack úr utalt: igen.
English. - (SL) Thank you, Mr Rack, for this additional question.
hivatalban lévő elnök. - (SL) Köszönöm, Rack úr, kiegészítő kérdését.
EnglishIt was at that moment that I knocked down the rack that held my pieces.
Ebben a pillanatban felborítottam a kis állványt, amelyen a köveim álltak.
EnglishHe walked over to a magazine rack in the front window and got a good look at the men.
Odament egy újságoshoz és a kirakatban jól megnézte a három McDeere-t.
EnglishThe Marine I can't take ain't been born yet,' Robby said, as he pulled his helmet off the rack.
- Akkor menjünk, és adjunk nekik - nyúlt pikk ásszal díszített sisakjáért Robby.
EnglishI will, therefore, take supplementary questions from Mr Allister and Mr Rack.
Ezért tehát Allister úr és Rack úr kiegészítő kérdéseit fogadom el.
EnglishHe hauled a shell up from the rack, pushed it into the breech, and closed the mechanism.
Levett egy lövedéket az állványról, belökte a csőbe, és rácsattintotta a zárszerkezetet.
EnglishI have seen it come, loosening itself from the bomb rack, and falling with that strange curve.
Láttam, hogyan jön, hogy oldja ki magát a bombakamrából, s hullik alá furcsa ívben.