angol-magyar fordítás erre a szóra: to be on the move

EN

"to be on the move" magyar fordítás

EN

to be on the move {ige}

volume_up
Sir, we've got Verone on the move to the airstrip.
Uram, Verone úton van a reptérre.
History is on the move in much of the world.
A történelem mozgásban van Európa jelentős részén.
The earth beneath our feet feels solid enough but it's on the move.
A talaj a lábunk alatt szilárdnak tűnik, pedig állandó mozgásban van.

Példamondatok a(z) "to be on the move" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishPersonally, I view this move as an unprecedented violation of international law.
Ezt a lépést én, személyesen, a nemzetközi jog példátlan megsértésének tekintem.
EnglishMany of these people would take up their right to move to other parts of the EU.
A lakosaik közül sokan élnének a jogukkal, hogy az Unió más részeire költözzenek.
EnglishThe problems of the past must be solved if we are to move ahead more efficiently.
Meg kell oldanunk a múlt problémáit ahhoz, hogy hatékonyabban tudjunk előrelépni.
EnglishThis is a large building to cover with only eight men, should we have to move in.
Túl nagy ez az épület ahhoz, hogy mindössze nyolc ember fedezze, ha behatolunk.
EnglishThe global capital will simply move to where there is no cost for emitting CO2.
A globális tőke egyszerűen oda áramlik, ahol nem jár költséggel a CO2-kibocsátás.
EnglishShe did not move aside, just stood there smiling down at Tuppence just below her.
Nem állt félre, csak mosolyogva nézett le a magasból az alatta álló Tuppencere.
EnglishOnce they have broken through her wall, they will move quickly to destroy her.
Mihelyt a démonok áttörnek a falon, legelőször is meg akarják semmisíteni a fát.
EnglishNot God, nor pity, nor the ‘Restored United States’ would move you!
Sem Isten, sem a sajnálat, sem az Újjáalakult Egyesült Államok nem hatotta meg!
EnglishI couldn't move my body, but I could move my mouth, having already proved that.
A testemet nem bírtam mozdítani, de a számat igen, mint azt már bizonyítottam.
EnglishFor me the answer is a resounding yes, and we must move social Europe forward.
Az én válaszom határozott igen, és előre is kell lépnünk a szociális Európával.
EnglishBoth sides must move towards each other in order to find a political solution.
Mindkét félnek közelednie kell egymáshoz, ha politikai megoldást akarnak találni.
EnglishWe did move a step forward, though, and there was a very constructive atmosphere.
Ennek ellenére határozottan előreléptünk, és nagyon konstruktív légkör jött létre.
EnglishIt may have, if the move took place under traumatic circumstances, Edmonds said.
Lehetséges, amennyiben traumatikus körülmények között zajlott mondta Edmonds.
English'In which case, we just have to hope that the vermin don't make their move before.
- Akkor csak remélhetjük, hogy a féreg nem kezdi meg a tevékenységét mielőtt...
EnglishAnd then, to her astonishment, the pyramid began to move on its pinpoint axis.
Ekkor nagy megdöbbenésére a piramis forognikezdett a hosszanti tengelye mentén.
EnglishHowever, some tribes and even chiefdoms consist of herders who move seasonally.
Azonban a törzsek, sőt a fejedelemségek is idényenként költöző pásztorokból állnak.
EnglishIn a country neighbourhood you move in a very confined and unvarying society.
A vidéki környezetben az ember igen szűk körű és változatlan társaságban mozog.
EnglishI could use the powers she'd given me to try to move it, to help it reach the head.
A hatalommal, amit tőle kaptam, arrébb mozdíthattam volna, hogy elérje a fejet!
EnglishKhayman watched the car move on, forcing its way towards the back of the auditorium.
Haiman figyelte az autót, ahogy utat sajtol magának a csarnok hátsó bejáratához.
EnglishI sat on the couch, resolved to move but still curious to know more before I did so.
Mindenképpen menni akartam, de kíváncsi is voltam, szerettem volna többet tudni.