angol-magyar fordítás erre a szóra: to be on the make

EN

"to be on the make" magyar fordítás

EN

to be on the make {ige} [idióma]

volume_up

Példamondatok a(z) "to be on the make" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'I shall have this investigated in every conceivable way, make no mistake on it.
Édes fiam mondta , rajta leszek, hogy ezt minden elképzelhető módon kinyomozzák.
EnglishFor example, we have to make sure that the peer review mechanism is safeguarded.
Így például, biztosítanunk kell a szakértői értékelési mechanizmus felügyeletét.
EnglishFarther north and lie could barely make out traffic moving on a distant highway.
Még távolabb északra volt az autópálya, de Popov nemigen látott rajta forgalmat.
EnglishSome of your sailors like to be unobtrusive when they make port here in Rendor.'
A matrózai szemlátomást szeretik kerülni a feltűnést, amikor kikötnek Rendorban.
EnglishI say Galahad's a good knight and he'll make a good king, long live King Arthur!
Én mondom, hogy Galahad jó lovag, és jó király lesz, éljen sokáig Arthur király!
EnglishI doubt that viewing the body would accomplish anything, except make you sick.'
Kétlem, hogy segítene, ha látná a testet, hacsak nem abban, hogy rosszul legyen.
EnglishIt might be worth your while to endeavour to make a good impression, Tehol said.
Talán nem járnál rosszul, ha megpróbálnál jó benyomást kelteni javasolta Tehol.
EnglishI grabbed that young man by the throat and I said, I'm going to make you listen.
Torkon ragadtam azt a suttyót, és azt mondtam: Most pedig ide fogsz figyelni rám!
EnglishIf we do not put this issue on the agenda, it will soon make its own way there.
Ha ezt a kérdést nem vesszük napirendre, hamarosan maga harcolja ki az utat oda.
EnglishOrley had hoped the Niss would find evidence to make their discovery innocuous.
Orley remélte, Niss valahogy bebizonyítja majd, hogy a felfedezésük lényegtelen.
English'I am trying to make a serious point and your compatriot indulges in word play.'
Én itt komoly dolgokról beszélek, a honfitársad pedig zsonglrködik a szavakkal.
EnglishThese will hopefully make a real contribution towards easing congestion problems.
Ezek remélhetőleg tényleg hozzájárulnak majd a forgalmi torlódások enyhítéséhez.
EnglishI will go and say to the Inspector that I make it all up, shall I ? asked Mitzi.
Meggyek, és mondom a felügyelőnek, hogy nem is volt úgy, jó lesz? kérdezte Mitzi.
EnglishI shall make it clear now that nobody is interested in regulating the internet.
Egyértelművé kívánom tenni, hogy senki sem érdekelt az internet szabályozásában.
EnglishMr Solana has explained to us that uranium is all that is needed to make a bomb.
Solana úr már elmagyarázta, hogy a bombakészítéshez mindössze uránra van szükség.
EnglishWhen I'm thirsty and make it to South Ward or the docks, never my home streets.
- Amikor szomjas vagyok, elmegyek a Déli negyedbe, de sosem a saját környékemen.
EnglishI saw you, Lasher, as clearly as the witch saw you, and I can make you strong.'
Láttalak, Lasher, olyan tisztán, ahogy a boszorkány látott, és erőssé tehetlek!
English'To those questions I guess that you could make some answer, Frodo son of Drogo.
- Majd kérdezek egyet-mást, amire azt hiszem, választ tudsz adni, Drogó fia Frodó.
EnglishSo there's a lot of animals in the open ocean -- most of them that make light.
Szóval nagyon sok állat él a tengerekben, a fény előállítására képesek többsége.
EnglishI bet you didn't know, it takes about 5 pints of water to make a pint of beer.
Gondolom nem tudják, hogy 5 korsó vízre van szükség egy korsó sör elészítéséhez.