angol-magyar fordítás erre a szóra: to be on the loose

EN

"to be on the loose" magyar fordítás

EN

to be on the loose {ige} [idióma]

volume_up

Példamondatok a(z) "to be on the loose" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBill Chess rummaged in his wallet and drew the folded piece of ruled paper loose.
Bill Chess a tárcájában turkált, és előhúzta az összehajtott, vonalazott papírt.
EnglishThey're-they're rather an odd family in some ways and she cut loose from them.
Bizonyos értelemben elég... elég különös család, és Molly hátat fordított nekik.
EnglishWe don't trust the judgment of teachers enough to let them loose on their own.
Mert nem bízunk eléggé a tanárok ítélőképességében, hogy szabadon dönthessenek.
EnglishThe blood on his mouth was where a tooth was knocked out, but it was loose anyway.
A szája attól véres, hogy kiverte az egyik fogát bár az amúgy is kiesett volna.
EnglishHe wore a loose sweatsuit and thick-soled running shoes, both in muted brown.
Végül laza tréningszerelést és vastagtalpú edzőcipőt kapott, tompa barna színűt.
EnglishKettles cold hand remained in his, small, the flesh strangely loose on the bones.
Kanna hideg kis keze a kezében maradt, a hús furcsán lazának tűnt a csontjain.
EnglishI didn't like the idea of running around loose with that much currency on me.
Visszariadtam attól a gondolattól, hogy ennyi pénzzel a zsebemben szaladgálják.
EnglishDing kicked his weapon loose, but by that time 4's shade had stopped moving.
Ding odébb rúgta a fegyvert tőle, de addigra a 4-es rossz fiú nem mozgott többé.
EnglishI pulled off one shoulder strap, and then the other, until the Thing was loose.
Meghúztam a hám egyik pántját, aztán a másikat, és Izét leengedtem a földre.
EnglishA barbarous rhythm broke loose everywhere, the orderly chain of dancers forgotten.
A vámpírok kitárták karjaikat az esőben és az elolthatatlan máglya izzásában.
EnglishShe wore loose white breeches to the knee and a yellow cape flapping in the wind.
Térdig érő, bő fehér nadrágot viselt, és sárga köpenye csattogott a szélben.
EnglishThe large fat soft man came out and stood with a pained smile on his loose mouth.
A nagydarab, puha, kövér ember kijött és megállt, ajkán fájdalmas mosollyal.
EnglishHe grabbed her hands, but she wrenched loose with an ease that startled him.
Elkapta a kezét, de a kislány kirántotta, de olyan erővel, hogy a férfi elképedt.
EnglishHe knocked the catch loose with the heel of his hand and the bolt drew back easily.
A tenyere peremével kilökte a pecket; a reteszt most már könnyen el lehetett húzni.
EnglishThere would be plenty of time to pick up loose threads, to explain the pieces.
Bőven lesz idő utánanézni az elvarratlan szálaknak, a mozaikkép hiányzó darabjainak.
EnglishBut it struck me that he was going to be very much at a loose end after the war.
De az volt a benyomásom, hogy sehogyan sem találta a helyét a háború után.
EnglishBut one has to tidy up the loose ends, to put the official records straight.
Dehát az embernek végig kell mennie a fonal mentén, ha a végéhez akar eljutni.
EnglishThe gate was open and a padlock hung from one end of a loose chain on the posts.
A kapu nyitva; egy lakat függött egy laza lánc egyik végén, az ajtófélfán.
EnglishShrugging loose of the city, he breached the outskirts, crossing the Tigris.
Lerázta válláról a várost, átgyötörte magát a külvárosokon, átkelt a Tigrisen.
EnglishHe's not to blame that the geese are cleverer than he is, and one wandered loose.
Nem tehet róla, hogy a libáinak is több esze van, és az egyik elkódorgott.